Bestuursleden gezocht

doorNederlandse Debatbond

Bestuursleden gezocht

De Nederlandse Debatbond is de bond voor sportdebaters. De bond is een vereniging van alle sportdebaters en behartigt de belangen van debaters, genereert sponsorgelden en genereert meer PR-aandacht op landelijk niveau voor de debatsport.

In het afgelopen jaar hebben Marc Roels en Daniël Schut achter de schermen druk overleg gevoerd om de statuten van de Nederlandse Debatbond rond te krijgen. In het seizoen 2008 – 2009 is het dan eindelijk zo ver: de Bond staat!

Nu is de tijd om resultaat te boeken. Dat kunnen we niet alleen – daar hebben we een vol bestuur bij nodig. Met andere woorden: we zoeken jouw hulp, om de goede start die de Bond nu al heeft, op te kunnen volgen.

De strategische doelen zoals wij die in de komende jaren zien zijn vooral focussen op het verkrijgen van meer sponsoring en meer landelijke PR. Daar is werk voor nodig – en veel. Veel subsidies aanschrijven, veel lange-termijn sponsorcontracten opzoeken en afsluiten, et cetera. Qua PR is de hoofddoelstelling ons binnen een jaar of drie gevestigd te hebben als dé “to go to”-autoriteit als het gaat om wedstrijddebatteren. Daarvoor moeten we veel en actief persmomenten creëren, waarbij we ook juist buiten de gebaande paden moeten bewegen.

Om die twee doelstellingen te verwezenlijken willen we de komende jaren aan de slag met een kernteam van vijf mensen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een commissaris acquisitie en een commissaris PR. Hieronder vind je de profielen voor die vier functies.

Functieprofielen vacatures

Secretaris
Als secretaris beheer je het archief en de administratie (mede met de penningmeester) en ben je de rechterhand van de voorzitter tijdens vergaderingen. Je schrijft notulen, onderhoudt databases en regelingen, verzorgt uitnodigingen voor vergaderingen wanneer nodig en bent de achtervang en “zweep” van alle projecten die de Bond onderneemt.

Penningmeester
De penningmeester beheert de kas en de administratie (mede met de secretaris). Je zorgt dat verzonden facturen en bijdragen die nog te voldoen ook daadwerkelijk en op tijd binnen komen. Je zorgt dat uitgaande rekeningen op tijd betaald zijn. Aan het eind van elk verenigingsjaar maak je de balans op en stel je een begrotingsvoorstel op voor de Bondsraad. Tevens zorg je er samen met de Commissaris Acquisitie voor dat er voldoende en steeds meer sponsor- en subsidiegelden binnenkomen, en beheer je de relaties met de sponsor/subsidieverstrekker.

Commissaris Acquisitie
De Commissaris Acquisitie is speciaal verantwoordelijk voor het binnenhalen van (meer) sponsorgelden en subsidies. Je bedenkt sponsorconcepten, stelt inschrijf- en aanvraagdocumenten voor die concepten op en verstuurt ze naar door jou in kaart gebrachte relevante prospects, belt verstuurde ‘pitches’ na en houdt waar nodig, eventueel samen met de voorzitter/penningmeester, presentaties voor sponsors en subsidieverstrekkers. Je bent ook verantwoordelijk voor het relatiemanagement met bestaande sponsoren: je belt ze af en toe op om te zien of alles naar wens is en wat er beter kan in de sponsor-relatie.

Commissaris PR
De Commissaris PR is speciaal verantwoordelijk voor het vestigen van de ‘media-presence’ van de Debatbond. Je zorgt ervoor dat er inhoud wordt geschreven op de website van de Debatbond en houdt, samen met de secretaris, de kalender bij. Je bent de beheerder van de relevante hyves-, facebook-, en linked-in-groepen. Tevens leg je samen met de secretaris een lijst van perscontacten aan en stuur je ze regelmatig persberichten wanneer er iets nieuwswaardigs te melden is. Daarbovenop bedenk je zelf nieuwswaardige persmomenten en zoek je zelf naar mogelijkheden om die bekend te maken, daarbij ook gebruik makend van web 2.0. Samen met de voorzitter houdt je actief contact met de aangesloten debatverenigingen en zorg je voor goede onderlinge communicatie.

Functievereisten

Een succesvolle kandidaat voor één van de voorgaande functies moet voldoen aan de volgende kwaliteiten:
– relevante ervaring, door een bestuursfunctie binnen één van de aangesloten debatverenigingen gehad te hebben, liefst een vergelijkbare functie als die waar je op solliciteert (maar dat hoeft niet per sé). Dit is relevant omdat het ons ervan verzekert dat je ervaring hebt met samenwerken in teamverband en bekend bent met de taken die een debatvereniging over een jaar uitvoert.
– een goed netwerk in debatterend Nederland, door al enkele jaren (minimaal één) actief in het circuit meegedraaid te hebben. Dit is relevant omdat het bestuur van de Bond goed voeling moet houden met de achterban en zodoende dus overal haar oor te luister moet kunnen leggen.
– kennis en inzicht in het debatspel te hebben, door het aantoonbaar bovengemiddeld actief meegedaan te hebben op (zowel nationale als internationale) toernooien. Dit is relevant omdat het bestuur van de Bond beleid voert over “het spel” dat debatteren is en dus van haar bestuursleden mag verwachten hier verregaand inzicht in te hebben.

Daarnaast moet de kandidaat aantoonbaar beschikken over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden, blijk geven van groot enthousiasme voor de functie en de Bond zelf, inzicht hebben in politiek soms gevoelige zaken en in staat zijn daar een goede oplossing in te kunnen vinden, en voldoende tijd overhebben om de functie ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

De aanstelling is voorlopig voor 3 jaar, en er is vooralsnog geen vergoeding voor beschikbaar.

Ja! Ik wil…

Voldoe je aan de eisen en wil je dolgraag het debatteren in Nederland naar een hoger plan tillen? Stuur dan een beknopte CV op naar Marc Roels. Uit de kandidaten zullen wij een kandidaat-bestuur samenstellen dat als zodanig wordt voorgesteld aan de Bondsraad – we willen dat kandidaat-bestuur uiterlijk op 1 december 2008 voorleggen aan de Bondsraad.

Stuur alles op naar:
marc.roels@debatbond.nl
en we komen zo snel mogelijk bij je terug!

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.