Worlds in Nederland? Dat kan!

doorNederlandse Debatbond

Worlds in Nederland? Dat kan!

Een paar dagen geleden deed Anne Valkering een oproep: wie organiseert, na Amsterdam EUDC 2010, het EK of WK in Nederland? Zeker nu de eerstvolgende edities van het EK of het WK op de tocht lijken te staan, is dit een heel prangende vraag. Wat ik vandaag wil doen is de algemene oproep van Anne verder uitbouwen, en heel concreet aangeven waarom ik denk dat het EK 2013 of het WK 2014 in Nederland gehouden kán worden. Maar ik wil zeker ook een tweede vraag stellen: zelfs als we het kúnnen, moeten we het dan ook doen?

Een noot vooraf: ik schrijf dit stuk op persoonlijke titel. Op dit moment is er geen officiële steun van mijn vereniging, LDU, van de Debatbond of enkele andere organisatie. Ik schrijf dit stuk dan ook als een algemene oproep naar debatterend Nederland: omdat ik denk dat een EK of WK in Nederland alleen kans van slagen heeft als alle verenigingen haar steentje bijdragen.

Ik denk ook dat, gezien de grootte van een toernooi als Euros en Worlds en de grootte van de huidige Nederlandse debatwereld, een toernooi alleen kans van slagen heeft als de hele Nederlandse debatwereld gezamenlijk tijd en energie in de organisatie van het toernooi steekt. Dat betekent dus een OrgComm vanuit meerdere verenigingen met steun van de Debatbond en de aangesloten verenigingen.

Kan het?

Laten we praktisch kijken naar de organisatie van zo’n groot toernooi. Simpel gezegd zul je twee dingen nodig hebben, buiten tijd/mankracht: locaties en geld. Ik wil een schets geven van een potentiële Euros of Worlds, om te laten zien dat dit mogelijk is. Als voorbeeld kies ik voor de locatie Den Haag. Ik denk dat Rotterdam en Amsterdam ook zo’n toernooi aankunnen, maar zie minder opties voor een stad als Utrecht of Groningen.

Als we kijken naar locaties, dan liggen er in een stad als Den Haag veel opties open. Voor de voorrondes raad ik de Haagse Hogeschool aan. Dit enorme schoolgebouw ligt aan de rand van het stadscentrum, en kent heel veel lokalen.  oud-leden van LDU hebben in het verleden aangegeven dat deze locatie zeker groot genoeg moet zijn voor een WK debatteren.  Er is ook voldoende ruimte voor spetterende socials: wat dacht je van een eindfeest in het Paard van Troje, of (voor het EK) een breakaankondiging tijdens een beachparty in Scheveningen?

De breakrondes moeten ook geen problemen opleveren. Buiten de Haagse Hogeschool kent Den Haag een unieke mix van moderne theaters, en oude monumenten zoals het Vredespaleis en de Nieuwe Kerk aan het Spui . Ook zou bijvoorbeeld het World Forum kunnen worden geboekt. Er zijn ook veel hotels aanwezig, omdat er in Den Haag vaak veel internationale conferenties gehouden worden.

Locaties zijn het probleem dus niet. Maar de (financiële) steun van instellingen dan? Het is niet ondenkbaar dat voor Euros of Worlds het enorme bedrag van 100.000 euro bij elkaar gesprokkeld moet worden. Maar ook hier zijn er kansen. In het verleden zijn al vaak grote studentenevenementen, zoals een jaarlijks terugkerende Model United Nations conferentie, georganiseerd in Den Haag, mét steun van de gemeente. Dat moet ook voor Worlds of Euros lukken. Ook is de Universiteit Leiden steeds meer bezig zichzelf in Den Haag te profileren. De mogelijkheid om 1,000 ambitieuze studenten te bereiken kan ook voor hen interessant zijn. Dit zijn allemaal unieke opties voor deze stad. Maar bedenk je ook eens dat de EU veel sponsoringsmogelijkheden kent voor maatschappelijk georiënteerde internationale activiteiten voor jongeren. Dit zijn kansen die een OrgComm voor zo’n groot toernooi kan grijpen.

Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat er een groep mensen klaarstaat om dit toernooi te organiseren. Deze groep gaat wat dingen inleveren: ik denk dat je zeker het laatste half jaar voor het toernooi wat andere activiteiten op een lager pitje zult moeten zetten. Maar zoals Anne terecht zei: je krijgt er zoveel voor terug. Contacten in binnen- en buitenland, een geweldige boost voor je CV en natuurlijk de bragging rights dat jij erbij was en een onmisbaar onderdeel was van The Hague Euros of The Hague Worlds.

Moeten we het willen?

Een veel belangrijkere vraag is echter of we er de tijd en energie in moeten willen steken. De keuze is namelijk helder: dit toernooi organiseren betekent dat een grote groep mensen tijd moeten opofferen voor de organisatie, en dat zij dus andere dingen niet meer kunnen doen. Omdat er, in tegenstelling tot het EK 2010, geen hele grote groep debaters is die aan het einde van hun debatcarrière staan, gaat het om veelal nog actieve debaters. Wat geven zij op? Ten eerste, hun eigen ontwikkeling als debater gedurende een jaar. Maar nog belangrijker, zij kunnen minder tijd steken in het omhoog helpen van het niveau in Nederland.

Dat laatste vind ik namelijk ook heel belangrijk. De grote verenigingen van Nederland zijn momenteel bezig met de wisseling van de wacht. Als je kijkt naar de top van de NDR (een willekeurige maar toch redelijk toonaangevende ranking) dan zie je dat de top 50 nauwelijks bestaat uit debaters die nog in de bachelorfase zitten. Er moet de komende tijd ontzettend veel energie worden gestopt in het opleiden van nieuw talent, en het is waarschijnlijk dat veel mensen die voor die opleiding verantwoordelijk zijn ook in de organisatie van Euros/Worlds zullen willen meedoen. Hiermee verlies je dus in potentie veel daadwerkelijke kennis over het debatteren zélf in Nederland. We moeten dus goed overleggen waar onze prioriteiten nu liggen.

Als laatste: de organisatie van zeker een Worlds zal hoogstwaarschijnlijk bij de huidige eerste- en tweedejaars bachelorstudenten komen te liggen, omdat veel oudere studenten rond die tijd hun studie al afgerond hebben. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze generatie niet oververtegenwoordigd is in de kringen van actieve debaters, en dat we dus goed moeten nadenken of we niet beter onze energie kunnen focussen om dit kleinere aantal mensen op te leiden en te stimuleren tot het worden van Wereldkampioenen, in plaats van dat ze een Wereldkampioenschap organiseren.

Een oproep tot actie

Het idee voor een groot toernooi in Nederland heeft nog nauwelijks vorm gekregen. De enige stap die ik zelf heb gezet is “wellicht”. Maar ik zoek naar meer mensen die die stap wil zetten. Spreek mij aan op Facebook, bel of mail mij, post onder dit artikel. Bij voldoende steun wil ik een dag inplannen dat we elkaar in het echt kunnen zien, en kunnen praten over onze ambities en wensen.

Er zijn nog veel beren op de weg. De bid voor Worlds 2014 staat gepland voor een Skypeconferentie in maart. Officieel contact met de Debatbond, met gemeentes, universiteiten, en fondsen moeten allemaal nog gemaakt worden. Besluiten over rechtsvormen, CA-teams, bidprocedures en locaties lijken nog mijlen ver weg.

Maar wat we nu ten eerste nodig hebben, om de oproep van Anne meer dan een oproep te laten zijn, is dat er meer mensen zijn die zeggen: wellicht.

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

3 Reacties tot nu toe

daniel schutGeplaatst op11:02 am - feb 23, 2012

Locaties zijn echt geen bottleneck. De vraag is eerder wat we leuker vinden als Nederlandse debatgemeenschap, maar als we daar voor gekozen hebben dan moet het te regelen zijn.

De belangrijkste bottlenecks zijn, zoals altijd projectmanagement, tijd en middelen zoals menskracht en budget. Tijd is wat mij betreft de meest flexibele factor waarmee je gebrek aan middelen moet kunnen opvangen: met meer tijd heb je meer tijd fondsen te werven, locaties te regelen, et cetera.

Gegeven dat tijd de flexibele factor is, zijn we voor een EK 2013 we al te laat, denk ik, tenzij we iemand fulltime kunnen vrijmaken. Amsterdam EUDC kostte uiteindelijk ook twee volle jaren voorbereidingstijd en dat was echt wel nodig. WK 2014 is hierom ook al krap maar iets haalbaarder. Wederom: als we zorgen dat er iemand fulltime beschikbaar is.

    Daan WellingGeplaatst op11:34 am - feb 23, 2012

    Voor Euros 2013 hebben we nog 15 maanden. Ik kan persoonlijk 6 maanden vrijwel full-time vrijmaken om tijd te besteden aan Euros (dit jaar mei tot aan augustus, en volgend jaar januari, mei tot aan het toernooi) tezamen met part-time tijd vrijmaken in de maanden daartussen, en ben op zoek naar meer mensen die ongeveer dit aantal maanden vrij kunnen maken.

    Het verschil met Amsterdam Euros was dat daar één persoon heel veel taken op zich genomen heeft; ook omdat dit toen mogelijk was. ik zou graag een OrgComm zien waarin we meer delegeren.

    Ik heb ondertussen een mail aan de Nederlandse besturen gestuurd met de vraag of zij dit initiatief zouden willen steunen, in ieder geval door middel van promotie onder haar eigen leden; zelf zou ik trouwens voor Euros gaan, ik heb gehoord dat er andere, hele goede bids voor Worlds 2014 worden gemaakt. Maar ik heb nog maar van een kleine groep mensen vernomen dat ze eventueel (let wel: eventueel!) enthousiast zijn, en dat zou dit project bemoeilijken.

daniel schutGeplaatst op9:37 pm - feb 24, 2012

Ik wens je wel alle succes, Daan! Ik wil best wel weer een showteam draaien, maar daar heb je in het voortraject niks aan.

Reacties zijn gesloten.