Behavioral Economics

doorNederlandse Debatbond

Behavioral Economics

Hoe werkt economie nou echt? Zijn mensen rationeel? In debatten maken mensen vaan gebruik van de Homo Economicus. Veel economische theorie laat alle inzichten uit de sociale wetenschappen en psychologie buiten beschouwing. Hoe werkt economie als je dat wel meeneemt in je overwegingen? Lees hier in de Library of Economics and Liberty een korte introductie in het onderwerp!

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.