Behavioral Economics

doorBionda Merckens

Behavioral Economics

Hoe werkt economie nou echt? Zijn mensen rationeel? In debatten maken mensen vaan gebruik van de Homo Economicus. Veel economische theorie laat alle inzichten uit de sociale wetenschappen en psychologie buiten beschouwing. Hoe werkt economie als je dat wel meeneemt in je overwegingen? Lees hier in de Library of Economics and Liberty een korte introductie in het onderwerp!

Facebook Twitter Linkedin Email

Over de auteur

Bionda Merckens contributor