Vacatures: zet je in voor de Debatbond!

doorNederlandse Debatbond

Vacatures: zet je in voor de Debatbond!

Wil jij je inzetten voor het wedstrijddebat in Nederland? Wil jij op strategisch niveau op zoek gaan naar oplossingen voor de debatwereld? Kun je vanuit een positie boven de partijen verschillende belangen goed bijeenbrengen? Overweeg dan eens om te solliciteren naar een bestuursfunctie bij de Nederlandse Debatbond.

Op dit moment heeft de Debatbond vijf vacatures voor bestuursfuncties met ingang van oktober 2012. Daarnaast is er een vacature voor één overige functies.

Vacatures Bestuursfuncties

Om een beter idee te geven van wat de functies inhouden, staan hieronder omschrijvingen van de openstaande functies. Naast de taken die onder een specifieke functie vallen, kan het bestuur onderling afspraken maken over de verdeling van de overige taken en zullen bestuursleden vaak samen taken uitvoeren.

Het bestuur komt maandelijks bijeen. Gemiddeld is een bestuurslid 6 uur per week bezig met werk voor de Debatbond. De aanstelling is voor een termijn van drie jaar maar het is mogelijk om eerder af te treden.

Voorzitter

De voorzitter is het aanspreekpunt en gezicht van de Nederlandse Debatbond. De voorzitter onderhoudt contact met de afgevaardigden van de Bondsraad en is in staat om boven de partijen heen naar mogelijkheden en oplossingen te zoeken die de Nederlandse debatsport verder helpen. Daarnaast heeft de voorzitter contact met de stakeholders van de Nederlandse Debatbond. Dit zijn o.a. sponsoren, pers, relaties, debatorganisaties en andere instellingen met een belang in het wedstrijddebat. Verder zit de voorziter de vergaderingen van het bestuur en de Bondsraad voor en bereidt deze voor samen met de secretaris en overige bestuursleden. De voorzitter is ook de leider en aanjager van het Bondsbestuur. Samen met de medebestuursleden stelt de voorzitter de strategische en beleidsdoelstellingen vast.

Profiel

 • Heeft kennis van de relevante ontwikkelingen van de Nederlandse debatwereld en een visie voor hoe de Nederlandse Debatbond daar op kan inspelen
 • Kan boven de partijen staan en heeft het vermogen alle typen leden te binden
 • Heeft eerdere bestuurlijke ervaring en kan tijdig en accuraat beslissingen nemen
 • Communiceert meningen, argumenten en standpunten goed; staat open voor andere meningen

Penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de Nederlandse Debatbond. Dit omvat het beheren van de rekening en het uitvoeren van transacties. Verder is de penningmeester verantwoordelijk voor het opmaken van de begroting voorafgaand aan een nieuw boekjaar en het financieel jaarverslag na afloop. Verder onderhoudt de penningmeester het contact met de financiële adviescommissie. Naast zijn financiële taken is de penningmeester verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de statuten, reglementen en andere regelgeving. Ten slotte is de penningmeester de beheerder van het archief, in zoverre de secretaris de stukken opstelt.

Profiel

 • Durft met daadkracht en zonodig streng op te treden tegen leden en aangesloten verenigingen
 • Heeft affiniteit met financieel beheer
 • Werkt zorgvuldig en heeft oog voor detail

Secretaris

De taken van de secretaris bestaan uit vier pijlers. Ten eerste het bijhouden van een deel van de website: de Debatagenda, het intranet met archief voor de verenigingsbesturen, en het archief van resultaten van debattoernooien. Ten tweede is de secretaris eindverantwoordelijke voor de procedurele kant van de Bondsraden: opstellen van de agenda en notulen, zorgen dat iedereen de regels en procedures kent en dat ze nageleefd worden. Ten derde is de secretaris intern administrateur: bestuursvergaderingen, contact met de debatverenigingen en organisaties, opstellen van contracten en (samen met de andere bestuurders) zorgen voor bekendheid en naleving van alle afspraken en reglementen. Ten vierde is de secretaris een centraal aanspreekpunt voor de vragen en verzoeken van leden van de Debatbond én toegangspoort voor externe mensen en organisaties.

Profiel

 • Is van nature gestructureerd en weet goed overzicht te houden
 • Werkt zorgvuldig en heeft oog voor detail
 • Is een teamspeler

Algemeen bestuurslid voor promotie/communicatie

De taak van bestuurslid promotie is om te werken aan het imago van het wedstrijddebat en de naamsbekendheid van de Nederlandse Debatbond. Dat is meer dan alleen een persbericht schrijven naar aanleiding van een grote overwinning (EK/WK) of een groot toernooi (NK). Het is actief op zoek gaan naar partners om aan de debatsport te koppelen. Tevens is de commissaris PR verantwoordelijk voor het inhoudelijk bijwerken van de website en het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. Tot slot betekent deze functie nadenken over de profilering van het wedstrijddebat.

Profiel

 • Heeft uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden
 • Is creatief en weet nieuwe insteken te bedenken om voor het wedstrijddebat/Debatbond media-aandacht te genereren
 • Kan goed omgaan met sociale media

Algemeen bestuurslid voor acquisitie/fondsenwerving

De taak van het bestuurslid acquisitie is om te zorgen voor het binnenhalen van gelden voor de Nederlandse Debatbond en het wedstrijddebat. De commissaris acquisitie stelt sponsorpakketen en brieven op en benadert commerciële en niet-commerciële organisaties en fondsen. Daarnaast bedenkt de commissaris acquisitie creatieve manieren om sponsoring voor de Nederlandse Debatbond aantrekkelijker te maken. Verder is hij verantwoordelijk voor de communicatie met de sponsor en zorgt hij ervoor dat de verenigingen aan hun sponsorverplichtngen voldoen. Uiteindelijk is het doel om te zorgen dat de sponsor een langdurige relatie opbouwt met de Nederlandse Debatbond, zodat de Nederlandse debatsport van voldoende financiering wordt voorzien om verder te groeien.

Profiel

 • Is goed in netwerken en beheer van relaties
 • Beheerst klantgericht denken en heeft de creativiteit om nieuwe manieren te bedenken om sponsoren aan de Debatbond te binden
 • Is vasthoudend en toegewijd

Algemene functie-eisen

Uiteraard draag je het wedstrijddebat een warm hart toe. Je kunt boven de partijen staan, zelfstandig werken, goed omgaan met stress en samenwerken in teamverband gaat je goed af. Je hebt visie, ideeën en plannen over hoe de Debatbond beter zou kunnen worden. Diversiteit (o.a. qua verenigingslidmaatschap) in het bestuur en bestuurservaring bij een debatvereniging zien wij als wenselijk.

Verder is er een aantal formele vereisten:

 • Je bent minimaal een jaar lid van de Nederlandse Debatbond en bent meerderjarig (art. 8.2 Statuten).
 • Je hebt geen bestuursfunctie bij een debatvereniging of debatorganisatie ten tijde van de benoeming in het najaar (art. 8.10 Statuten).

Vacatures overige functies

Hoofdredacteur SevenTwenty

Als hoofdredacteur ben je verantwoordelijk voor het aansturen en inhoudelijk leiden van SevenTwenty, de weblog van de Nederlandse Debatbond. Je onderhoudt contact met de redactie, maakt een planning om de blog van regelmatige updates te voorzien, redigeert binnengekomen artikelen en bedenkt insteken voor (series van) artikelen. Uiteraard zul je regelmatig zelf een artikel schrijven maar het is ook de bedoeling dat je anderen helpt om een bijdrage te leveren aan SevenTwenty.

Deze functie kan worden uitgeoefend in combinatie met een bestuursfunctie. Zo niet, dan zul je ook regelmatig overleggen met de de afgevaardigde van het Bondsbestuur, dat immers eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van beleid van de Debatbond.

Profiel

 • Heeft uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden en eerdere ervaring met tekstschrijven/redigeren
 • Volgt SevenTwenty nauwlettend en heeft een visie voor hoe de blog zich kan ontwikkelen
 • Weet goed overzicht te houden en kan een redactie aansturen

Procedure

Stuur het liefst zo snel mogelijk je c.v. met korte toelichting van je motivatie naar jelle.lossbroek@debatbond.nl. Je wordt dan uitgenodigd om met het Bondsbestuur te komen praten. Vervolgens beslist het Bondsbestuur in augustus wie wordt voorgedragen voor vervulling van de functies. Tijdens de Bondsraad van eind oktober wordt er gestemd over de voordracht.

Mocht je nog niet zeker weten of het bestuur bij jou past of gewoon meer informatie willen, dan kun je vrijblijvend in contact komen met een bestuurslid die daar graag met je over praat. Ook dan kun je een mailtje sturen naar jelle.lossbroek@debatbond.nl met het verzoek teruggebeld te worden.

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.