De Boekentips van… Wieger Kop

doorNederlandse Debatbond

De Boekentips van… Wieger Kop

Debaters staan bekend om hun allesverslindende intellectuele honger: ze lezen elke week braaf The Economist en kennen wikipedia uit hun hoofd. Maar welke boeken raden ze nu écht aan? Wat moeten mede-debaters echt gelezen hebben? En welke boeken hebben hen gevormd tot de mens die ze nu zijn? In deze serie gaan we op zoek naar de mens achter de debatmachine, en deze week vragen we de boekentips van:

Wieger Kop

Wat doe je zoal tegenwoordig?

Een strafrecht en fiscaal recht master. Verder ben ik veel in Groningen te vinden.

Hoe heeft je debatervaring hierbij geholpen?

Mijn debatervaring helpt me met gelijk krijgen in dagelijkse sociale situaties, en ook in de situaties bij rechten als er een debat mogelijk is. Door veel te debatteren zie je snel in waar een verhaal, mening of aanpak van een probleem het sterkst en zwakst is. Hierdoor kun je deze beter opbouwen of weerleggen. Dat is bij rechten een belangrijk aspect. Verder leer je ook een betere structuur aanbrengen in alles wat je zegt.

Heeft je debatervaring wel eens tegen je gewerkt?

Ook dagelijks als ik weer eens gelijk probeer te krijgen in sociale situatiesJ

Je bent een succesvol debater, gezien je positie op de NDR – wat is jouw geheim?

Ten eerste ben ik zeer fanatiek, en oefen ik gewoon vrij veel. Niets is zo behulpzaam als de integrale Leidse kritiek op je speech, waardoor je nog gemotiveerder raakt om het goed te doen. Maar wat, ten tweede, ook heel erg meehelpt is dat ik in alles een debat zie, en me afvraag hoe ik de informatie die ik verkrijg in een debat zou kunnen gebruiken. Tot slot, de rechtenstudie is ook complementair aan de debatsport.

We vragen je naar drie boeken die jou als debater én mens gevormd hebben. Wat is de eerste?

The Elements of Moral Philosophy, James Rachels & Stuart Rachels.

Dit boek geeft interessante inzichten over aparte situaties. Een voorbeeld is het verhaal van een baby die met zekerheid na 10 dagen zou sterven, waarvan de ouders de organen wilden doneren, maar dat hiervoor een euthanasie zou moeten worden gepleegd. Individuele autonomie en utilisme worden hier aangehaald om verschillende uitkomsten te bespreken (de Amerikaanse rechter heeft bepaald dat het niet mag).

Het heeft voor mij een breder moreler beeld geschapen, en mij analyse duidelijk gemaakt voor andere morele standpunten. Hierdoor ben ik anders naar dit soort morele kwesties gaan kijken.

Wat is het tweede boek?

A Hero of our Time, Mikhail Yurevich Lermontov, over een rijke Russische man in de 19e eeuw. Hij is een cynische egocentrische man die machtsspellen speelt met zijn hele omgeving, voor zijn eigen plezier. Het is een weergave van hoe het puur egoïstische leven eruit ziet, en wat voor een effecten dat heeft. Interessant is (spoiler alert) dat hij aan het einde van het boek niet gelukkiger lijkt te zijn, maar dit vooral onderdrukt en op zoek gaat naar meer afleiding.

Hoe heeft dat boek bijgedragen aan jouw vorming?

Het heeft enerzijds laten zien hoe mensen in extreme vorm kunnen handelen, en waarom dat zou kunnen zijn. Het heeft me ook doen realiseren dat je voorzichtig moet zijn met je eigen geluk nastreven, gezien de mogelijke consequenties voor je levensdoelen. Het heeft echter ook een manier laten zien van hoe je mensen kan beïnvloeden, en dit inspireert tot interessante argumentatie in debatten.

Wat is het derde boek?

The Myth of Ownership, Liam Murphy and Thomas Nagel.

Dit boek gaat over verschillende praktische manieren waarop belastingen invloed hebben op de samenleving, en de principiële legitimatie daarvan. Het koppelt verschillende politieke visies aan het resultaat dat deze zullen hebben.

Hoe heeft dat boek bijgedragen aan jouw vorming?

Dit boek is een vrij persoonlijke keuze doordat belastingen mij (als fiscaal recht student) zeer interesseren. Het boek heeft mijn enthousiasme voor het fiscale recht vergroot, en meer inzichten geleverd in hoe en waarom belastingen op bepaalde manieren geheven worden. Het is echter ook prima te lezen voor de gemiddelde niet-fiscale debater.

Tot slot: welke wijze woorden wil je nog meegeven aan beginnende debaters?

Het lezen van boeken is een zeer goede basis voor informatie en om inzicht te krijgen in de gedachtes van andere mensen. Zorg dus ook dat je via andere media zoals het nieuws op de hoogte blijft. The Economist is voor mij, zoals voor waarschijnlijk veel van mijn mededebaters, goud waard. Let wel op dat je informatie goed toepast in een debat, en het in argumenten verwerkt. Maar uiteindelijk is kennis ook macht in een debat, en is het vergaren hiervan zeker geen verloren tijd!

Nederlandse Debatbond | Website | + berichten

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.