Opinie: Het belang van equity officers op Nederlandse debattoernooien

doorDaan Welling

Opinie: Het belang van equity officers op Nederlandse debattoernooien

In deze gastbijdrage van Adrienne en Floris (LDU) leggen zij uit waarom zij equity belangrijk vinden op Nederlandstalige toernooien en geven ze tips hoe deze rol ingevuld kan worden.

Op grote internationale toernooien, waaronder het Europees- en Wereldkampioenschap, zijn equity officers niet meer weg te denken. Ook op Engelse toernooien zien we dat equity steeds meer wordt gehandhaafd en als belangrijk discussieonderwerp wordt behandeld. In Nederland blijkt echter dat deze ontwikkeling achter is gebleven en equity officers nog maar op een beperkt aantal toernooien aanwezig zijn. Dit artikel heeft als doel om te kijken hoe het komt dat equity en equity officers nog niet als belangrijk worden gezien, en wat de toegevoegde waarde van equity officers op een Nederlands debattoernooi kan zijn. Dit artikel is niet bedoeld om toernooien die voorheen geen equity officer hebben aangesteld in een zwart daglicht te zetten, maar om aandacht te creëren voor het belang van een equity officer.

Tijdens debatteren worden soms argumenten gemaakt of dingen gezegd die bij andere debaters, juryleden of publiek kwetsend kunnen overkomen. Veel van deze argumenten zijn gebaseerd op iemands identiteit of achtergrond. Specifiek bij het voeren van een debat is er een aanzienlijke kans dat dit soort situaties voorkomen, omdat mensen tegen hun eigen mening in moeten argumenteren. Ook doordat veel verschillende mensen, die elkaar over het algemeen niet heel goed kennen, bij elkaar komen op debattoernooien kunnen zulke situaties onverwachts voorkomen. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat mogelijke conflicten vaak berusten op een spreker die iets gezegd heeft en nooit bedoeld heeft om daarmee iemand te beledigen. Desalniettemin kan een ander zich toch oprecht beledigd of gekwetst voelen. Het is oneerlijk en ineffectief om een van beide reacties automatisch af te keuren, maar wel belangrijk om deze situaties bespreekbaar te maken en houden. De reden dat dit soort situaties vaker bij debatteren voorkomen dan andere omgevingen is vanwege de druk en stress die deelnemers soms ervaren. Vaak worden deze situaties niet met ernst behandeld doordat we uitgaan van de Nederlandse nuchterheid, omdat we immers allemaal volwassen zouden zijn en wel zouden weten wat wel en niet kan. Desondanks is gebleken dat equity klachten ook in Nederland voorkomen en mensen zich dus gekwetst voelen. Door deze klachten serieus te nemen kunnen we ervoor zorgen dat uiteindelijk iedereen zich op een debattoernooi zo prettig mogelijk voelt.

Een equity officer is iemand die conflicten, zoals hierboven beschreven, probeert te voorkomen door aandacht te vragen voor elkaar met respect  behandelen, maar daarnaast ook probeert om te bemiddelen tussen mensen mochten dit soort situaties wel ontstaan. Dit laatste doet ze meestal door mensen de mogelijkheid te geven om het geschil uit te praten. Maar ook bij ernstige probleemn als intimidatie of misbruik kan een equity officer de deelnemer helpen, bijvoorbeeld door de deelnemer bij te staan bij het inschakelen van instanties. Op deze manier probeert een equity officer ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt tijdens een debattoernooi. Het is gebruikelijk om als equity officer hiervoor beleid op te stellen en aan de deelnemers te communiceren welke regels gehandhaafd zullen worden en wat de desbetreffende officer precies verstaat onder equity.

Vaak wordt de vraag gesteld hoe vaak een equity situatie zich voordoet op een debattoernooi. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat klachten van deelnemers tezamen met de equity officer in afzondering van andere deelnemers en in vertrouwen van alle betrokkenen worden afgehandeld. Hierdoor is het wellicht niet bekend bij het grote publiek dat klachten op regelmatige basis plaatsvinden. Maar zelfs als dit niet het geval was, blijft het alsnog belangrijk om een equity officer te hebben. Vergelijk het met een brandblusser: niemand verwacht dat op een debattoernooi brand uitbreekt, maar stel dat het toch gebeurt, dan ben je blij dat er brandblussers zijn. Op het moment dat brand uitbreekt en er geen brandblussers zijn, is het immers te laat en te lastig om nog wat te regelen. Tevens geeft de aanwezigheid van brandblussers gedurende het toernooi de veiligheid dat branden geblust kunnen worden, mocht er wat gebeuren. Afgelopen jaar is het een aantal keer voorgekomen dat mensen zich gekwetst voelden en daarover een klacht wilden indienen, terwijl dat toernooi geen equity officer had aangesteld. Dit is vervelend voor de personen in kwestie, maar ook erg naar voor de organisatie van het toernooi. Het aanstellen van een equity officer kan dit soort vervelende situaties voorkomen en geeft rust voor iedereen op het toernooi.

De laatste vraag die we nu nog willen beantwoorden is wie het meest geschikt is om als equity officer aangesteld te worden. In het afgelopen jaar hebben meerdere Nederlandse toernooien ervoor gekozen om equity klachten over te laten aan (iemand uit) het CA-team of (iemand van) de organisatie. Wij denken dat een equity officer het beste een onafhankelijk persoon kan zijn, die verder niets te maken heeft met de organisatie van het toernooi. Zo zorgt een onafhankelijke equity officer ervoor dat een zware taak van de organisatie wordt afgenomen. Zowel de organisatie als het CA-team heeft het tijdens een toernooi vaak heel druk met hun kerntaken en kunnen daardoor niet altijd de tijd vinden om een klacht in behandeling te nemen. Ook kan een klacht juist betrekking hebben op hun taken. Zo is het voor deelnemers heel vervelend als zij een klacht hebben over bijvoorbeeld de stelling, die immers is opgesteld door het CA-team. Ook hebben leden van de organisatie hun tijd vaak nodig voor logistieke zaken in plaats van dat zij ruim de tijd kunnen nemen om equity klachten af te handelen. Het aanstellen van een onafhankelijke equity officer, die geen andere taken binnen de organisatie heeft, lost deze problemen op.

Tenslotte kan het voor deelnemers erg vervelend zijn als je bij het gehele CA-team of ‘de organisatie’ terecht kan voor klachten, omdat je dan niet de garantie hebt dat jouw klacht in vertrouwen wordt afgehandeld. Dit kan zelfs mensen afschrikken om een klacht in te dienen. Een equity officer moet je juist het gevoel moet geven dat jouw klacht in een zo klein mogelijk gezelschap wordt afgehandeld, of dat je daar op zijn minst zelf inspraak over hebt. Op die manier zorg je ervoor dat de gekwetste deelnemer zelf de controle houdt over hoe hij met zijn gevoelens om kan gaan en wie daarbij betrokken raakt.

Veel mensen zouden naar onze mening geschikt zijn als equity officer. Het is belangrijk dat een equity officer bewust bezig is met equity en klachten altijd serieus neemt, specifiek ook voor en na het toernooi. Ervaring is daarbij handig, maar geen vereiste voor het aanstellen van een equity officer. Dit betekent dat veel mensen geschikt kunnen zijn als equity officer. Het belangrijkste is dat het bewustzijn van het belang van equity aanwezig is, zodat deelnemers zich serieus genomen voelen. Ervaren equity officers zijn vaak bereid om nieuwe officers te begeleiden of te helpen bij het opstellen van een beleid.

We hopen dat de organisaties van toekomstige Nederlandse toernooien om bovenstaande redenen het aanstellen van een onafhankelijke equity officer zullen overwegen. Niet alleen maken zij het voor de organisatie tijdens een toernooi makkelijker om een positieve sfeer te behouden, maar voornamelijk laten zij deelnemers zich meer op hun gemak voelen, omdat deelnemers weten dat zij bij vervelende situaties altijd hun ei kwijt kunnen.

Daan Welling

Daan is een oud-debater van de Leiden Debating Union en Nijmeegse Studentendebatvereniging Trivium. Ook diende hij als Bestuurslid PR & Communicatie van de Nederlandse Debatbond (2013-2014).

Over de auteur

Daan Welling administrator

Daan is een oud-debater van de Leiden Debating Union en Nijmeegse Studentendebatvereniging Trivium. Ook diende hij als Bestuurslid PR & Communicatie van de Nederlandse Debatbond (2013-2014).