Profiel bestuurder Nederlandse Debatbond 2019/21

doorNederlandse Debatbond

Profiel bestuurder Nederlandse Debatbond 2019/21

Als bestuurder van de Debatbond vertegenwoordig jij de Nederlandse (studenten)-debatwereld. Je staat in verbinding met twaalf lidverenigingen en helpt hen bij de zaken die voor hen belangrijk zijn. Deze verenigingen hebben uiteenloopende karakters en uiteenlopende uitdagingen. De ene vereniging heeft hulp nodig bij bestuursinhoudelijke zaken, de ander bij het organiseren van toernooien of debatinhoudelijke zaken.

Je kent het verenigingsleven en de debatwereld. Alles wat een bestuurder nu meemaakt heb jij al een keer meegemaakt. Iemand anders stond misschien in de halve finale van EUDC, maar jij was de organisatorische spin-in-het-web die de boel draaiende hield. Uit intrinsieke motivatie heb jij je ingezet om dingen voor andere mensen te realiseren en die motivatie heb jij ook voor de debatwereld op een nationaal niveau. 

Jij gaat voor de duur van twee jaar een hecht team vormen met een groep bestuurders die de Nederlandse debatgemeenschap naar een hoger plan wilt tillen. Jullie weten als geen ander wat er speelt onder verenigingen en hebben een duidelijke visie op hoe je hen kan ondersteunen. Binnen het bestuur verdelen jullie de taken zo dat de dagelijkse gang van zaken van de Debatbond geen moeite opleveren. Hierdoor kunnen jullie je richten op de grotere veranderingen die jullie teweeg willen brengen. Je bent hierbij wel bereid om water bij de wijn te doen om ervoor te zorgen dat je de gehele gemeenschap vertegenwoordigt. Jij realiseert je namelijk ook dat je samen meer kan doen.

Wat is de Debatbond?

De Nederlandse Debatbond is het overkoepelende orgaan van twaalf universitaire debatverenigingen uit Amsterdam, Delft, Leiden, Rotterdam, Delft, Utrecht, Wageningen, Tilburg, Eindhoven, Middelburg en Groningen en heeft ongeveer 1000 leden. Het NK Debatteren, de nationale besturendagen, SeventTwenty, The Mace en de Dutch Debating League zijn initiatieven van de Nederlandse Debatbond. Het bestuur wordt voor twee jaar benoemd en ontvangt een Landelijke bestuursbeurs van DUO. Het bestuur van de Debatbond representeert Nederland ook binnen o.a. Europese debatorganen en is daarnaast aangesloten bij de Nationale Jeugdraad (NJR).

Wat vragen wij van jou:

  • Je bent ongeveer acht uur per week beschikbaar voor een periode van twee jaar,
  • Je hebt bestuurservaring, bij voorkeur bij een debatvereniging,
  • Je hebt je tijdens of na je bestuursjaar organisatorisch of bestuurlijk onderscheiden
  • Je bent bereid om door het land te reizen voor zaken als vergaderingen en afspraken met besturen en externe partijen,
  • Je hebt affiniteit met de nationale debatwereld, het liefst aangetoond door middel van verbindende of organisatorische activiteiten,
  • Je hebt debatgerelateerde initiatieven ondernomen of hebt ideeën over hoe je hieraan kan bijdragen.

Wat bieden wij:

  • Jij krijgt de kans om een voortrekkersrol te vervullen in het bepalen van de koers van de Nederlandse debatgemeenschap,
  • Jij kan op nationaal vlak bestuurservaring opdoen en een netwerk opbouwen,
  • Jij komt binnen een leuk en jong team te werken,
  • Jij ontvangt voor je werk een maandelijkse bezoldiging.

Bij de selectie van een nieuw bestuur vinden wij het belangrijk dat er een goede representatie is van verschillende lidverenigingen. Daarom zullen er maximaal twee personen van een vereniging gekozen worden. Ook vinden we het belangrijk dat het nieuwe bestuur goed weet samen te werken en als team opereert. Tijdens de selectie zal dus ook naar de samenstelling gekeken worden. Tot slot, ondanks dat de reguliere taken van secretaris en penningmeester wel moeten worden uitgevoerd zien wij deze als ondergeschikt aan overige bestuursvaardigheden.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatiegesprekken zullen op zaterdagen plaatsvinden in de periode eind augustus/ begin september, in Utrecht. Bij een groot aantal aanmeldingen zal een voorselectie plaatsvinden op basis van een CV en motivatie. Je kunt solliciteren tot en met 4 augustus door je cv en motivatiebrief te mailen naar debatbondsollicitatie2019@gmail.com. In de motivatiebrief zien wij graag jouw visie op de Nederlandse debatgemeenschap terug. Het zou ook fijn zijn als je kan aangeven hoe je beschikbaarheid is op 31 augustus, 7 september en 14 september.

De sollicitatiecommissie zal een kandidaatsbestuur voordragen op basis van de sollicitaties en zich daarbij laten leiden door bovenstaande profielschets. De afwegingen zullen besproken worden met het huidige bestuur van de Debatbond. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap over wie het bestuur van 2019/21 zal vormen.

De sollicitatiecommissie bestaat uit drie personen en streeft er naar om tot een unanieme beslissing te komen. De drie leden van de commissie zijn Liesbeth de Hooge, Jelte Schievels en Jos Buijvoets.

Bij vragen kan je iemand van de sollicitatiecommissie een bericht sturen of een mail sturen naar debatbondsollicitatie2019@gmail.com.

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.