Argumenten: Intelligentie versus schoonheid

doorMike Weltevrede

Argumenten: Intelligentie versus schoonheid

De stelling van de novice finale van Delft Open 2020 is naar mijn mening een van de meest interessante van het toernooi. In dit stukje zal ik kort een belangrijke karakterisatie schetsen, waarna ik voor beide kanten van het debat een argument zal presenteren. Heb jij andere argumenten bedacht? Laat ze dan achter in de reacties!

DK zou liever een individu zijn met een gemiddeld uiterlijk en extreme intelligentie dan een individu met een extreme schoonheid en een gemiddelde intelligentie.

Novice Finale – Delft Open 2020

Om te beginnen met de karakterisatie: omdat dat er niet expliciet gevraagd wordt om de positie van een bepaalde persoon in te nemen (zoals in een actorstelling), moeten de argumenten breed genoeg zijn zodat ze op vrijwel elk persoon van toepassing moeten zijn. Daarbij is het dus belangrijk om uit te leggen wat een algemeen persoon zou willen bereiken in het leven. Ik denk dat dat natuurlijk verschilt. Sommigen geven meer om prestige en materialisme en andere leggen meer waarde bij familie en vrienden. In dit debat is het handig om de middenweg te kiezen: de gemiddelde persoon geeft erg om zijn/haar familie en vrienden maar wil ook een goed zakcentje verdienen om een goede levensstijl te kunnen onderhouden. Als beide kanten van het debat dat accepteren, dan wordt het debat het eerlijkst en ga je je niet op een niche groep focussen.

De voorstanders moeten bewijzen dat het hebben van extreme intelligentie belangrijker is dan extreme schoonheid. Ik zal één argument uitlichten, namelijk dat het hebben van extreme intelligentie je meer mogelijkheden geeft om jouw leven in te richten zoals je wilt. Op het moment dat je extreem intelligent bent, opent dat meer deuren voor een gemiddeld persoon (ceteris paribus – als al het andere hetzelfde blijft) dan schoonheid. Het is zo dat schoonheid andere deuren zal openen, maar de deuren die nu geopend worden zijn veelzijdiger. Deze persoon zal een hogere opleiding gaan volgen en zal hierin niet belemmerd worden door zijn/haar intelligentie: ze kunnen de studierichting (en daarmee ook hun carrièrerichting) kiezen waar zij het meest passievol over zijn. Dat deel van hun leven wordt dus goed ingericht. Daarnaast kan je uitleggen hoe dat doorsijpelt naar het sociale leven, maar dat laat ik aan de lezer over.

De tegenstanders beargumenteren dat extreme schoonheid meer of betere kansen biedt dan extreme intelligentie. Eén argument dat hierbij gepaard gaat erkent ten eerste dat de persoon in kwestie alsnog van gemiddelde intelligentie is. Daarmee kan hij/zij alsnog een prima opleiding volgen maar zit de crux hem vooral in het sociale leven en de mentale gezondheid op jonge leeftijd. De tegenstanders kunnen de logische link leggen tussen extreme intelligentie en het gevoel van eenzaamheid. Ten eerste kan dat door uit te leggen dat kinderen die extreem intelligent zijn veel waarschijnlijker gepest worden. Daar zijn meerdere mechanismes voor en ik daag de lezer uit om dit op overtuigende wijze uit te leggen. De tweede reden staat los van of het kind gepest wordt of niet, namelijk het gevoel dat je directe omgeving je niet snapt. Daar kan niemand iets aan doen maar het is frustrerend voor een kind om veel dingen beter en/of sneller te begrijpen dan anderen. Het effect daarvan kan een gevoel van eenzaamheid zijn. Als de oppositie deze twee redenen goed uitwerkt en combineert, kunnen zij uitleggen waarom dit een averechts effect kan hebben op een kind. Zelfs als het niet een zekerheid is, dan is dat niet een risico dat je wil nemen.

Mike Weltevrede

Mike is een alumnus van de Tilburgse Debatvereniging Cicero en de secretaris van de Nederlandse Debatbond (2019-2021). Hij was vicevoorzitter van Cicero (2015-2016) en overzag in die functie de nieuwe internationale tak. Hij organiseerde tevens de Dutch Debating Winter School, een debattrainingsweek welke deelnemers van meer dan 20 nationaliteiten aantrok.

Over de auteur

Mike Weltevrede administrator

Mike is een alumnus van de Tilburgse Debatvereniging Cicero en de secretaris van de Nederlandse Debatbond (2019-2021). Hij was vicevoorzitter van Cicero (2015-2016) en overzag in die functie de nieuwe internationale tak. Hij organiseerde tevens de Dutch Debating Winter School, een debattrainingsweek welke deelnemers van meer dan 20 nationaliteiten aantrok.