Moet de vennootschapsbelasting in belangrijke zakencentra worden verhoogd?

doorJulie Nyerges

Moet de vennootschapsbelasting in belangrijke zakencentra worden verhoogd?

Bron coverafbeelding: Principal

Deze kamer verhoogt de vennootschapsbelasting aanzienlijk in de belangrijkste zakencentra van de wereld, zoals Macau, Jakarta, New York, Sydney, Londen.

Groningen Open 2021 – Halve finale

Dit was één van de onderwerpen die afgelopen weekend tijdens de Groningen Open 2021 aan de orde kwamen. Het vertegenwoordigde het onderwerp van de halve finale, wat betekent dat alleen de beste acht teams die aan het toernooi deelnamen, de kans kregen om erover te debatteren. Als Chief Adjudicator-panel (dus de mensen die de stellingen kiezen), hebben we deze gekozen voor een finaleronde, zowel omdat het een hoger niveau van economische kennis vereist als omdat het sprekers vraagt ​​na te denken over belangrijke vragen over hoe we het beleid van onze regeringen moeten vormen. In de volgende paragrafen zal ik verschillende argumenten voor de propositie en de oppositie bespreken en ik zal laten zien hoe deze logisch op elkaar inwerken. Tegen het einde van het artikel zouden lezers hopelijk een uitgebreid idee moeten hebben van de grote meningsverschillen over het verhogen van de vennootschapsbelasting.

Eén van de eerste en meest intuïtieve aspecten van de stelling die moet worden overwogen, is wat er met het extra belastinggeld zal worden gedaan. De voorstanders zouden bijvoorbeeld kunnen beweren dat het zal worden geïnvesteerd om de infrastructuur van kleine tot middelgrote steden te verbeteren, aangezien sommige bedrijven daar opnieuw zullen vestigen om de hogere vennootschapsbelasting te vermijden. Dit is waarschijnlijk de vorm die het wetsvoorstel aanneemt wanneer het door een wetgevend orgaan wordt aangenomen. Daarentegen zouden tegenstanders dit kunnen tegengaan door de efficiëntie van overheidsinstellingen in twijfel te trekken. Veel regeringen zijn corrupt en te bureaucratisch om in voldoende tijd een duurzame infrastructuur op te bouwen. Bovendien, als veel bedrijven verhuizen, komt er heel weinig extra vennootschapsbelasting binnen die overheden moeten uitgeven. Het wordt dan onduidelijk hoe groot het voordeel hier eigenlijk is.

Een ander ding dat de moeite waard is om te bespreken, is hoe bedrijven hierop kunnen reageren. Aangezien we het er allemaal over eens zijn dat het belangrijkste doel van elk bedrijf het maximaliseren van de winst is, hoe zullen ze zich dan aanpassen aan deze beleidsverandering? Voorstanders voerden aan dat bedrijven die gemakkelijk verhuizen, hun activiteiten naar andere opkomende zakencentra zullen verhuizen. Als we bijvoorbeeld naar Engeland kijken, zouden sommige bedrijven hun hoofdkantoor van Londen naar steden als Birmingham verplaatsen. Dit kan om een ​​aantal redenen gunstig zijn. De eerste, meest directe betreft de mensen die in Birmingham wonen. Ze zullen een toename van banen, goederen en diensten ervaren, wat hun leven zal verbeteren. Een mogelijk tweede voordeel is voor de mensen die in Londen wonen. Als bedrijven verhuizen, zullen er meer mensen uit de grote zakencentra migreren, wat betekent dat de achterblijvers genieten van lagere huren en minder drukte. Dat is vooral belangrijk gezien het feit dat veel grote zakencentra te maken hebben met hevige concurrentie om hulpbronnen en een grote hoeveelheid schadelijke stadsuitbreiding. 

Oppositieteams reageerden op verschillende manieren op dit argument. Ten eerste kunnen ze stellen dat sommige bedrijven de capaciteit hebben om vennootschapsbelastingen te ontwijken, terwijl andere dat niet doen. Als je een groot bedrijf bent, kun je je een enorme belastingafdeling veroorloven waarmee je je operationele centrum naar een kleinere stad kunt verhuizen om belasting te vermijden. Daarom treft het beleid geen grote multinationals, maar belemmert het eerder de groei van kleine bedrijven. Dit verlaagt op zijn beurt de concurrentie, waardoor de prijzen voor goederen en diensten in grote zakencentra stijgen. Bovendien kan de oppositie stellen dat grotere, meer gevestigde bedrijven die naar kleinere steden verhuizen, lokale bedrijven zullen doden en op hun beurt ook de concurrentie in deze gebieden zullen belemmeren.

Ten slotte is er een vraag die aan de orde moet worden gesteld over de invloed van de stelling op de mogelijkheid van toekomstige economische groei. De voorstanders kan beweren dat de overgang naar middelgrote steden gunstig is, aangezien dit leidt tot uitbreiding van het klantenbestand en investeringsmogelijkheden voor veel bedrijven. Aan de andere kant kunnen oppositieteams terugdringen door erop te wijzen dat afnemende concurrentie en verdere belastingen de prijzen voor essentiële goederen en diensten verhogen, waardoor veel mensen hun welvaart niet kunnen maximaliseren.

Het is duidelijk dat het al dan niet verhogen van de vennootschapsbelasting in belangrijke zakencentra een zeer belangrijk aspect van het overheidsbeleid is dat nog moet worden bepaald. Daarom is het de moeite waard om beide kanten en de afweging die ze met zich meebrengen in overweging te nemen alvorens te beslissen wat het juiste antwoord is. En dit is precies wat er gebeurde met de sprekers, juryleden en waarnemers op de Groningen Open 2021. Hopelijk kunnen we door het bevorderen van discours over dit beleid en vele anderen ons steentje bijdragen aan het creëren van meer geïnformeerde en geïnteresseerde studentengemeenschappen over de hele wereld.

Julie Nyerges
Glasgow University Union | + berichten

Julie is een debater van de Glasgow University Union. Ze is een ESL kwartfinalist van Mexico WUDC, winnaar van de Durham IV en ESL halve finalist van de Cambridge IV.

Over de auteur

Julie Nyerges administrator

Julie is een debater van de Glasgow University Union. Ze is een ESL kwartfinalist van Mexico WUDC, winnaar van de Durham IV en ESL halve finalist van de Cambridge IV.