Opiniestukken

doorNederlandse Debatbond

Argumenten: moeten alle criminele verdachten een openbare verdediger gebruiken?

Door: Pjotr Koster (NSDV Trivium) – het originele artikel in het Engels vind je hier.

In dit artikel zal ik bespreken of alle criminele verdachten een publieke verdediger zouden moeten gebruiken. Dit was het onderwerp van debat in de eerste ronde van de Leiden Open 2020.

Informatiedia: A public defender is a lawyer employed by the state in a criminal trial to represent the defendant.

Stelling: THW require all criminal defendants to use a public defender.

Ronde 1 – Leiden Open 2020
Meer lezen
doorHoofdredacteur Seventwenty

Argumenten: Common law versus civil law

Door: Thomas Nighswonger (Tilburgse Debatvereniging Cicero)het originele artikel in het Engels vind je hier.

In dit artikel zal ik de afweging tussen het civil law en common law rechtssysteem bespreken. Dit was het onderwerp van debat in de vijfde ronde van de Eindhoven Open 2020.

Informatiedia: In a civil law system (like in the Netherlands, Germany and France), the law is primarily made by parliament. Judges apply and interpret it but generally try to keep as close to it as possible. In a common law system (like the UK and US), the law is primarily made by judges. They formulate generally applicable rules based on individual cases, which they base on what is common and what is perceived as just.

Stelling: This House prefers a common law system over a civil law system.

Ronde 5 – Eindhoven Open
Meer lezen
doorHoofdredacteur Seventwenty

Argumenten: Intelligentie versus schoonheid

Door: Mike Weltevrede (Nederlandse Debatbond)

De stelling van de novice finale van Delft Open 2020 is naar mijn mening een van de meest interessante van het toernooi. In dit stukje zal ik kort een belangrijke karakterisatie schetsen, waarna ik voor beide kanten van het debat een argument zal presenteren. Heb jij andere argumenten bedacht? Laat ze dan achter in de reacties!

DK zou liever een individu zijn met een gemiddeld uiterlijk en extreme intelligentie dan een individu met een extreme schoonheid en een gemiddelde intelligentie.

Novice Finale – Delft Open 2020

Om te beginnen met de karakterisatie: omdat dat er niet expliciet gevraagd wordt om de positie van een bepaalde persoon in te nemen (zoals in een actorstelling), moeten de argumenten breed genoeg zijn zodat ze op vrijwel elk persoon van toepassing moeten zijn. Daarbij is het dus belangrijk om uit te leggen wat een algemeen persoon zou willen bereiken in het leven. Ik denk dat dat natuurlijk verschilt. Sommigen geven meer om prestige en materialisme en andere leggen meer waarde bij familie en vrienden. In dit debat is het handig om de middenweg te kiezen: de gemiddelde persoon geeft erg om zijn/haar familie en vrienden maar wil ook een goed zakcentje verdienen om een goede levensstijl te kunnen onderhouden. Als beide kanten van het debat dat accepteren, dan wordt het debat het eerlijkst en ga je je niet op een niche groep focussen.

De voorstanders moeten bewijzen dat het hebben van extreme intelligentie belangrijker is dan extreme schoonheid. Ik zal één argument uitlichten, namelijk dat het hebben van extreme intelligentie je meer mogelijkheden geeft om jouw leven in te richten zoals je wilt. Op het moment dat je extreem intelligent bent, opent dat meer deuren voor een gemiddeld persoon (ceteris paribus – als al het andere hetzelfde blijft) dan schoonheid. Het is zo dat schoonheid andere deuren zal openen, maar de deuren die nu geopend worden zijn veelzijdiger. Deze persoon zal een hogere opleiding gaan volgen en zal hierin niet belemmerd worden door zijn/haar intelligentie: ze kunnen de studierichting (en daarmee ook hun carrièrerichting) kiezen waar zij het meest passievol over zijn. Dat deel van hun leven wordt dus goed ingericht. Daarnaast kan je uitleggen hoe dat doorsijpelt naar het sociale leven, maar dat laat ik aan de lezer over.

De tegenstanders beargumenteren dat extreme schoonheid meer of betere kansen biedt dan extreme intelligentie. Eén argument dat hierbij gepaard gaat erkent ten eerste dat de persoon in kwestie alsnog van gemiddelde intelligentie is. Daarmee kan hij/zij alsnog een prima opleiding volgen maar zit de crux hem vooral in het sociale leven en de mentale gezondheid op jonge leeftijd. De tegenstanders kunnen de logische link leggen tussen extreme intelligentie en het gevoel van eenzaamheid. Ten eerste kan dat door uit te leggen dat kinderen die extreem intelligent zijn veel waarschijnlijker gepest worden. Daar zijn meerdere mechanismes voor en ik daag de lezer uit om dit op overtuigende wijze uit te leggen. De tweede reden staat los van of het kind gepest wordt of niet, namelijk het gevoel dat je directe omgeving je niet snapt. Daar kan niemand iets aan doen maar het is frustrerend voor een kind om veel dingen beter en/of sneller te begrijpen dan anderen. Het effect daarvan kan een gevoel van eenzaamheid zijn. Als de oppositie deze twee redenen goed uitwerkt en combineert, kunnen zij uitleggen waarom dit een averechts effect kan hebben op een kind. Zelfs als het niet een zekerheid is, dan is dat niet een risico dat je wil nemen.

doorNederlandse Debatbond

Breaking judges fairly – the case for using judge tests as a metric

By Victor Domen

Tabbing is easier than ever. Tabbycat has all sorts of build-in features that allow for efficient and fair judge allocations and breaks based on the imported data. Nevertheless, I am of the opinion we currently do not use Tabbycat to its full potential. In this short article I will make the case we should use standardised tests to assess judges and create a more fair and equal judge break.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

A Reflection: Promoting Debating

An influx of new debaters is crucial for the debating community in the Netherlands to thrive. As we have seen a general decline in participation of debating tournaments, as well as many debating societies indicating they are increasingly struggling to find new members, the Debatbond focused on how to get new members in the last board day. In addition, quite some societies autonomously organized sharing groups, so that best practises could be copied. A good opportunity for 720 to reflect on what societies have changed in their promotion plans this year and how successful they were.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

How has the debating landscape changed over the past five years in The Netherlands?

Written by Jos Buijvoets

This will be an article examining the increase of tournament possibilities offered within The Netherlands. I will introduce a discussion about a decrease in tournament attendance, make a comparison between 2013 (when I started) and 2018 and highlight the difference between the two.

Meer lezen

doorDaan Welling

Opinie: Schaf de Scholierenregel weer af

De discussie over scholieren en de novicestatus duurt al zolang als de status bestaat. Toen de eerste novicefinale op het NK in 2010 ingevoerd werd wonnen twee scholierMade by Anwaraj for Wiki Commonsen namelijk meteen de Open Finale. Sindsdien moest een balans bewaakt worden tussen twee definities van Novice: debaters die jong of onervaren zijn, en debaters die nog niet zo goed zijn. De vereningen op de Bondsraad kozen met hun nieuwste regel –  waarbij scholieren nog maar op vier studententoernooien voordat ze niet langer novice zijn –  spreken radicaal voor het laatste, en gaan daarin in onze ogen veel te ver.

In dit pleidooi zullen we eerst uiteenzetten waarom het hoofdargument van de voorstanders – het bevorderen van inclusiviteit voor studentennovices – niet word bevorderd. Vervolgens leggen we uit waarom deze regel een grote groep scholieren ontmoedigd. Ten derde trekken we de discussie breder: we gaan in op de definities en beweegredenen om de novicestatus te hebben, en leggen uit waarom deze regel daarin niet passend is. Meer lezen

doorMascha Bloemer

The strongest argument against vegetarianism

By Srdjan Miletic

This post outlines an argument against vegetarianism. I originally used it in a workshop to show how arguments can be convincing without being one sided or overly aggressive, a problem which I find many debaters arguments fall into. I repost it here in case anyone else is interested.

Meer lezen

doorBionda Merckens

De haken en ogen aan een Nederlands Kampioenschap in AP-stijl

Het Nederlands Kampioenschap Debatteren is het grootste debatevenement van het jaar. Een steeds groter wordende groep

debaters, juryleden en toeschouwers (bijna 200 mensen afgelopen jaar in Groningen) bediscussieert gedurende één of twee dagen zowel prangende als tijdloze vragen. Daarbij leren de deelnemers cruciale vaardigheden in analyse en presentatie van ervaren juryleden, en kronen we op zo eerlijk mogelijke wijze de beste debaters van Nederland. Om dit alles te bewerkstelligen hebben we spelregels, een format en een toernooiorganisatie die dit alles kan waarborgen. En in mijn ogen kan dat helaas niet langer binnen AP.

Een woord vooraf: dit artikel is niet bedoeld om het besluit van Bonaparte om het NK Debatteren in AP tegen te spreken. Ik begrijp dat er belangrijke traditionele redenen zijn geweest om tot deze keuze te komen. Verder wil ik duidelijk aangeven dat ik niet geloof in de inherente superioriteit van BP of AP. De toon van dit artikel is dan ook niet opzettelijk oppositioneel. De eerlijke vraag die ik wil stellen is: welk format zorgt het beste voor een uitmuntend Nederlands Kampioenschap? Ik wil het hier niet hebben over een Nederlands Kampioenschap dat in potentie gehouden kan worden, maar over het Nederlands Kampioenschap zoals een vereniging het met beperkte middelen qua tijd en geld kan organiseren. Binnen die kaders geloof ik dat BP een verstandigere keuze is.

Meer lezen

doorBionda Merckens

Nationalisme in plaats van oorlog

Vlak voor het EK haalt SevenTwenty een gouden oude discussie uit de kast. In 2006 deed Guus van Holland zijn theorie uit de doeken op nrc.nl.

,,De alom toegenomen voetbalgekte is in de plaats gekomen van grote oorlogen die vroeger werden georganiseerd in naam van het nationaal voortbestaan’’, las ik in deze dagen van voetbalverdwazing. En zo ging het artikel verder: ,,Om de massa zo gek te krijgen zich als vee naar de slachtbank te laten voeren, was een collectieve oppepper nodig, zoals dat in 1914 in Duitsland het geval was met de euforie rond ein frischer, frohlicher Krieg.

In verscheidene Europese landen werden in dat jaar de massa’s zodanig tegen elkaar opgehitst, dat men met het schuim op de mond naar de grenzen toog om de tegenpartij de hersens in te slaan. Zowel WO-1 als WO-2 bood jonge mannen een pracht gelegenheid tot het vertonen van gelegitimeerd wangedrag, dat werd gekanaliseerd doordat regeringen de mannen wijsmaakten dat dit in het belang van hun land was. Ze konden moorden, branden, plunderen en sneuvelen terwijl ze helden werden. Dat is tegenwoordig een stuk moeilijker, nu oorlogen vooral met technologie worden uitgevochten. Zelfs van een eigen, nationale politiek is nauwelijks sprake meer. Het leven speelt zich af in grote blokken en in massa-arrangementen. In multinationale bedrijven werken mensen van allerlei nationaliteiten, zonder dat dat leidt tot identificatie die net zo bevredigend is als het oude nationalisme.’’

Meer lezen