Nederlands Kampioenschap Debatteren

Het Nederlands Kampioenschap Debatteren is het belangrijkste debattoernooi van Nederland. Het wordt jaarlijks georganiseerd in het voorjaar. De organisatie rouleert over de bij de Debatbond aangesloten debatverenigingen. Dit is het enige NK dat is erkend door de Nederlandse Debatbond.

Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd in het voorjaar en staat open voor teams uit heel Nederland. Het NK Debatteren is het enige toernooi met een individuele juryverantwoordelijkheid, de Grandpa Clause.

De eerstvolgende editie van het NK Debatteren zal plaatsvinden op 24 en 25 april 2020 en wordt georganiseerd door de Utrecht Debating Society.

Geschiedenis

Het Nederlands Kampioenschap Debatteren in de huidige vorm, waarbij de organisatie in handen is van de grotere Nederlandse debatverenigingen, ontstond in 1997, toen de Erasmus Debating Society in Rotterdam het toernooi organiseerde. Vanaf 2000 ging de organisatie van het toernooi rouleren onder de grote Nederlandse debatverenigingen, waardoor ook verenigingen als de Utrecht Debating Society (vanaf 2001) en ASDV Bonaparte (vanaf 2003) de organisatie van het NK op zich namen. Het landelijk overleg van debatverenigingen besloot elk jaar welke vereniging het toernooi mocht organiseren.

Hoewel het toernooi op papier meer prestige had dan andere landelijke debattoernooien en het meestal iets meer deelnemers aantrok, was het NK feitelijk een label dat rouleerde over de grote Nederlandse debattoernooien. Omdat de gewoonte is dat leden van organiserende verenigingen niet aan hun eigen toernooi meedoen (maar in de jury plaatsnemen), had dit als nadeel dat elk jaar van een van de grote Nederlandse debatverenigingen de leden niet deel konden nemen aan het NK. Om dit probleem op te lossen werd in 2005 afgesproken de opzet van het NK te veranderen, waarbij jurering een gedeelde verantwoordelijkheid van alle debatverenigingen werd: iedere vereniging stuurt een substantieel aantal (goede) juryleden naar het toernooi, waardoor ook teams van de organiserende vereniging mee kunnen doen. In 2007 werd door de Tilburgse debatvereniging Cicero het eerste “NK nieuwe stijl” georganiseerd.

In 2010 wonnen voor het eerst niet-studenten het Nederlands Kampioenschap Debatteren. Thom Wetzer en Elisabeth van Lieshout waren ten tijde van het toernooi allebei zesdejaars op het VWO.