Waarom debatteren?

Wat hebben Bill Clinton, Oprah Winfrey, Tony Blair, Ted Turner en Brad Pitt gemeen? Ze waren allemaal lid van een debatvereniging toen ze studeerden. Voor talloze succesvolle mensen vormt het wedstrijddebat een goede leerschool om beter te communiceren.

Dat is eigenlijk niet gek want door te debatteren worden alle elementen van overtuigende mondelinge communicatie ontwikkeld. Niet alleen argumentatie en presentatie, zoals vaak wordt genoemd in dit kader. Maar juist ook luistervaardigheid. Je kunt pas treffend op een ander reageren als je eerst zorgvuldig naar zijn verhaal hebt geluisterd.

Daarnaast stimuleert het debat een kritische denkhouding en draagt het bij aan de verbreding van het maatschappelijk referentiekader. Als de ecologische hoofdstructuur of de bescherming van mensenrechten in de Arabische wereld, onderwerp van debat zijn op een debattoernooi, dwingt dat alle deelnemers om kritisch met dat thema aan de slag te gaan, er een mening over te vormen en die mening zorgvuldig te onderbouwen.

Toch is dat niet de reden dat de meeste mensen aan een debattoernooi meedoen of langsgaan bij een debatvereniging. Ze vinden het simpelweg leuk. Wanneer je aan een debat meedoet ga je de uitdaging aan om een standpunt dat misschien logisch lijkt (of misschien juist heel onlogisch is) met heldere argumentatie en treffende voorbeelden te onderbouwen. Dat is moeilijker dan het lijkt, maar daarom juist leuk!

Debating the evidence

Is debatteren echt zo nuttig dat je er iets van leert? Een echte debater neemt dit natuurlijk niet voor waar aan zonder eerst naar bewijs te vragen. Gelukkig bracht de English Speaking Union een meta-analyse uit om die vraag te beantwoorden. Zij bekeken in totaal 51 rapporten die onderzochten of debatteren een positief effect had op schoolgaande en/of studerende jeugd, voornamelijk in de leeftijd van vijf tot achttien jaar. U kunt het volledige rapport hier (PDF) lezen.

De belangrijkste conclusies:

  • Scholieren die debatteren hebben een kleinere kans om school zonder diploma te verlaten en scoren hoger dan hun leeftijdsgenoten op lees- en schrijftoetsen.
  • Het gebruik van het debat als didactisch middel geeft leerlingen een dieper begrip van de stof. Een debat in de geschiedenisles, bijvoorbeeld, geeft de leerlingen een beter begrip over de te leren materie en stelt het in staat die kennis te activeren in de praktijk.
  • Kritisch denken werd met 44% verbeterd door regelmatig in de klas te debatteren.
  • Debat stimuleert de ambitie van scholieren om hoger onderwijs te volgen.
  • Scholieren die debatteren krijgen meer zelfvertrouwen.

Kortom: debat is niet alleen leuk, het is ook bijzonder nuttig!