Bondsbestuur

Het bestuur van de Nederlandse Debatbond bestaat uit 6 bestuursleden. Op deze pagina wordt uitgelegd welke functie ieder bestuurslid vervuld en voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is.

Ybo Buruma – Voorzitter
Ybo is de voorzitter van de Nederlandse Debatbond. Naast de algemene voorzitterstaken houdt Ybo zich binnen het bestuur vooral bezig met de externe relaties. Zo promoot hij de debatsport en houdt hij nauw contact met onze partners. Daarnaast is hij bezig met de inhoudelijke kant van debat in Nederland. Hij adviseert de lidverenigingen bijvoorbeeld over debatinhoudelijke zaken en geeft workshops. Ook is hij bezig met het opleiden van trainers en verspreidt hij kennis over trainingsprogramma’s. 

Ybo volgt de master Strafrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is al jaren lid van de Leiden Debating Union en zit momenteel in de Raad van Advies.

Adrienne Huisman – Secretaris
Adrienne is de secretaris van de Nederlandse Debatbond. Naast de administratie is Adrienne verantwoordelijk voor de communicatie naar leden en externen. Zo houdt ze niet alleen de mailbox bij, maar ook de website en social media kanalen. Eens per maand stuurt ze een nieuwsbrief uit naar de leden van de Nederlandse Debatbond. Daarnaast is Adrienne het aanspreekpunt voor ondersteuning bij toernooiorganisatie. Door haar ervaring met het organiseren van (internationale) debattoernooien, waaronder het WK Debatteren 2017, kan zij de verenigingen van effectieve en praktische adviezen voorzien.

Adrienne is bestuurskundige en volgt momenteel de masteropleiding Crisis & Security Management aan de Universiteit Leiden. Ze is lid van de Leiden Debating Union, waar ze tevens in de Raad van Advies zit.

Tom Pouw – Penningmeester
Tom is de penningmeester van de Nederlandse Debatbond. Hij is verantwoordelijk voor de financiële administratie en acquisitie. Tom zal enerzijds eigenhandig acquisitie aansturen vanuit de Debatbond en anderzijds de lidverenigingen helpen te professionaliseren op dit gebied. Daarnaast denkt Tom graag mee met andere bestuursleden over hun portefeuilles. 

Tom rondt momenteel de master Indirecte Belastingen af aan de VU Amsterdam en volgt daarnaast een traineeship bij KPMG Meijburg. Hij is lid van ASDV Bonaparte.

Jelte Schievels – Algemeen bestuurslid
Jelte is één van de algemeen bestuursleden van de Nederlandse Debatbond. Hij is de hoofdredacteur van SevenTwenty, wat inhoudt dat hij ervoor zorgt dat er regelmatig artikelen verschijnen op de website. Daarnaast is Jelte verantwoordelijk voor de Dutch Debating League. Hij maakt daarvoor aan het begin van het jaar de planning en zorgt dat elke ronde soepel verloopt. Naast deze twee projecten denkt en helpt Jelte graag mee bij andere projecten binnen het bestuur.

Jelte studeert op dit moment aan het War Studies Department van King’s College London. Hij is lid van de Utrecht Debating Society, wiens vlag nog steeds fier aan de muur hangt in zijn Londonse kamer.

Linsey Keur – Algemeen bestuurslid
Linsey is één van de algemeen bestuursleden van de Nederlandse Debatbond. Zij is het contactpersoon voor de internationale debatgemeenschap en vertegenwoordigt Nederland op de algemene vergaderingen van het EK en WK Debatteren. Daarnaast gaat Linsey zich richten op het ondersteunen van de bestuurders van de lidverenigingen bij hun werkzaamheden. Zo organiseert zij bijvoorbeeld de Besturendagen. 

Linsey studeert momenteel Geschiedenis in Groningen en is één van de coachen van DSDC. Ze is daarnaast lid van GDS Kalliope.

Jos Buijvoets – Algemeen bestuurslid
Jos is één van de algemeen bestuursleden van de Nederlandse Debatbond. Hij houdt zich bezig met de strategie van de debatbond. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor de interne aansturing van het bestuur, de positionering van de bond binnen Nederland en het vormen van een langetermijnvisie.

Jos heeft ondernemingsrecht gestudeerd in Tilburg en is nu werkzaam bij Achmea als jurist. Daarnaast is hij lid bij TDV Cicero.

Indien u in contact wilt komen met één van de bestuursleden, kunt u mailen naar info@debatbond.nl.