Comité van Aanbeveling

De leden van het comité van aanbeveling hebben aangegeven de doelstellingen van de Nederlandse Debatbond te ondersteunen.

Alexander Pechtold

Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer 

“Ik steun met enthousiasme de Nederlandse Debatbond. Het debat prikkelt je om actief na te denken over maatschappelijke kwesties. Jonge mensen die vandaag debatteren over sociale vraagstukken, rechtvaardigheid in de samenleving en internationale politiek, dat zijn de leiders van morgen. En daar kunnen we er niet genoeg van hebben.”

Jeannette Baljeu

Lid College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland  

“Als ervaren bestuurder weet ik hoe belangrijk het is om snel en adequaat een situatie te kunnen analyseren. En als politicus weet ik hoe belangrijk het is om moeilijke beslissingen op een begrijpelijke manier uit te leggen aan burgers. Deze vaardigheden heb ik geleerd in het wedstrijddebat. De Nederlandse Debatbond doet fantastisch werk om te zorgen dat meer jongeren gaan debatteren!”Willem Witteveen (1952-2014)

Hoogleraar Universiteit van Tilburg, oud-Eerste Kamerlid

“De afgelopen jaren neemt de belangstelling voor het debatteren steeds toe. Als Dean van een liberal arts opleiding waar de retorica beoefend wordt kan ik dat alleen maar heel mooi vinden. Tijd dus voor een goede organisatie van verenigingen en activiteiten!”

De Debatbond dankt Willem Witteveen voor zijn steun aan het debat in Nederland.