Vaak gestelde vragen (FAQ’s)

Extern

Kan ik meedoen aan een debattoernooi? Of als publiek aanwezig zijn?Goed nieuws: meestal wel! Veel debattoernooien zijn toegankelijk voor iedereen. Alle toernooien op onze Debatbondagenda zijn open voor iedereen, tenzij expliciet aangegeven, en publiek is praktisch altijd welkom. Voor vragen over een specifiek debattoernooi verwijzen we graag door naar de organiserende vereniging of organisatie (contactgegevens hiervan zijn terug te vinden op de individuele toernooipagina’s, te bereiken via de agenda).

Waar kan ik meer informatie vinden over debatteren in Nederland?
Op onze website staat diverse informatie, uiteenlopend van algemene achtergrondinformatie naar specifieke spelregels. Op ons Debatbondblog SevenTwenty staan verslagen van debattoernooien en opinies over verschillende aspecten van het debat. Neem rustig een kijkje, en neem bij verdere vragen contact met ons op.

Ik ben bezig een debatvereniging / debatorganisatie op te richten. Hoe kan de Debatbond mij helpen?
Binnen de Nederlandse Debatbond zit veel bestuurservaring. We kunnen adviseren op procedureel gebied (standaardstatuten / huishoudelijk reglement zoals ze er bij andere verenigingen uitzien, hoe loopt een debatavond) en op inhoudelijk gebied (op welke manieren wordt er gedebatteerd?). Neem contact op met de voorzitter voor specifiekere informatie.

Hoe kan ik als debatorganisatie aansluiting zoeken bij de Nederlandse Debatbond?
Voor verschillende type verenigingen of organisaties zijn er verschillende manieren. De ervaring leert dat een telefoongesprek de handigste manier is om er samen achter te komen wat de beste weg is. Neem contact op met de voorzitter.

Intern

Ik heb iets voor SevenTwenty, bij wie moet ik daarvoor zijn?
Kopij, vragen en opmerkingen gaan via de redactie van SevenTwenty.

Hoe kan ik me aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief van de Debatbond?
Alle leden van de Nederlandse Debatbond ontvangen in principe de nieuwsbrief. Ben je lid en heb je hem niet ontvangen, controleer eerst of de spamfilter de e-mail tegenhoudt. Zo niet, stuur een e-mail naar de secretaris met je actuele e-mailadres. Ben je geen lid, maar toch geïnteresseerd, dan kun je je tevens aanmelden via een e-mail naar de secretaris. In beide gevallen is dit ook waar je je af kunt melden voor de nieuwsbrief. Dit kan ook via een linkje onderaan de nieuwsbrief gemarkeerd ‘Unsubscribe’.

Hoe kan ik een activiteit aanmelden voor op de agenda?
De agenda is bedoeld voor debattoernooien, Bondsraden en eventuele andere evenementen voor leden en/of geïntereseerden van de Nederlandse Debatbond. Stuur een e-mail met daarin zo veel mogelijk relevante informatie over de activiteit naar de secretaris. Wanneer bekend, gaat het om de volgende informatie of het equivalent ervan: naam toernooi, datum & tijdstip, plaats & locatie, debatvorm, aantal rondes, entreegeld, convenor, juryteam, website van het toernooi & contact e-mailadres, juryregeling (bijvoorbeeld: n-1), eventuele criteria voor deelname, eventuele bijzonderheden.

Ik heb een fout gevonden op de website.
Als er een foutje op de website staat, horen we dat graag: stuur een e-mail naar de secretaris. Ook als je een aanvulling of suggestie hebt, laat het weten en we gaan er naar kijken.

Mag ik de notulen van een Bondsraad lezen?
De notulen zijn in te zien voor leden van de Nederlandse Debatbond. Neem contact op met het bestuur van je debatvereniging of debatorganisatie; die heeft toegang tot het archief.

Kan ik iets agenderen voor een Bondsraad?
Onderwerpen voor de agenda kunnen aangedragen worden door het Bondsbestuur en de afgevaardigden van de aangesloten debatverenigingen en debatorganisaties. Neem contact op met het bestuur van je vereniging hierover.

Mag ik aanwezig zijn bij een Bondsraad / waar en wanneer is het?
Leden van de Debatbond mogen als publiek aanwezig zijn bij de Bondsraden. Wel is het nodig je van tevoren op te geven: dan kan het bondsbestuur qua faciliteiten daar rekening mee houden. Stuur dus een e-mail naar de secretaris en we laten je het tijdstip en de locatie weten.

Hoe zit het met filmen op debattoernooien?
Dat verschilt per debattoernooi en ligt in handen van de organiserende vereniging. De Nederlandse Debatbond heeft een filmcode aangenomen waarin (vrijblijvend) wordt opgeroepen geen debaters te filmen die aangeven dit niet te willen; verder is hier geen beleid over.