Partnerschappen

Om haar doelstellingen te behalen is de Nederlandse Debatbond (NDB) op zoek naar partners die ontwikkeling van noodzakelijke vaardigheden, kritisch denken en maatschappelijk engagement bij jongeren een warm hart toedragen. Tevens zoekt de NDB naar manieren om haar specifieke achterban te mobiliseren om andere organisaties te helpen in het halen van hun maatschappelijke doelstellingen. Aangezien elke organisatie haar eigen doelen en kenmerken heeft, biedt de NDB geen standaard “pakketten” als het gaat om partnerships. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen drie hoofdvormen van samenwerking, waarin per situatie gekeken kan worden naar wat de Nederlandse Debatbond en een partner precies voor elkaar kunnen betekenen.

Maatschappelijke partner

Bedrijven en ideële organisaties hebben vaak doelstellingen die een bijzonder raakvlak hebben met de onderwerpen die tijdens wedstrijddebatten centraal staan. Alles wat immers maatschappelijke relevantie heeft, biedt aanleiding voor een debat over oplossingen. Zoals gezegd worden, in samenwerking met de lidverenigingen, jaarlijks tientallen debattoernooien georganiseerd uit naam van de Nederlandse Debatbond. Samenwerking tijdens dergelijke toernooien, te denken valt dan bijvoorbeeld aan het Nederlands Kampioenschap Debatteren, biedt de mogelijkheid voor organisaties om maatschappelijke vraagstukken over het voetlicht te brengen. Zo is het mogelijk om vraagstukken onderwerp van het debat te maken, is er ruimte om deelnemers over bepaalde onderwerpen toe te spreken en kunnen diverse andere manieren gezocht worden om een bepaald onderwerp onder de aandacht van geëngageerde jongeren te brengen.

Mediapartner

De aandacht van media voor debatten in het algemeen en voor wedstrijddebatten in het bijzonder is groeiende. Ondertussen moeten media steeds meer concurreren om vooral jongeren aan zich te binden. De Nederlandse Debatbond is op zoek naar mediapartners met oog voor maatschappelijke opinievorming. Voorbeeld daarin is de Duitse debatcompetitie, waarvan Die Zeit en ZDF de belangrijkste partners zijn. Behalve verslaglegging van en samenwerking omtrent het wedstrijddebat, biedt een mediapartnership ook een bijzondere mogelijkheid tot bijdrage aan opinievorming. Steeds meer succesvolle debaters zoals Lars Duursma, Rosanne Hertzberger, Roderik van Grieken, Victor Vlam en vele anderen, vervullen een vooraanstaande rol als het gaat om opinievorming in het maatschappelijk discours. Wedstrijddebatteren leert deelnemers zowel zich kritisch te buigen over maatschappelijke vraagstukken, als meningen en oplossingen helder en overtuigend te verwoorden. Juist die combinatie van eigenschappen is voor media van belang. Gezamenlijk kan gekeken worden naar mogelijkheden om de vaardigheden van debaters en de wensen van media met elkaar te rijmen.

Netwerkpartner

Dankzij de hoge frequentie van activiteiten die door de Nederlandse Debatbond en haar lidverenigingen worden georganiseerd en dankzij de partnerships die ze aangaat, beschikt de NDB over een groot en hecht netwerk dat vaak bij elkaar komt. Naast de vele debattoernooien, organiseert de NDB ook enkele malen per jaar netwerkborrels waar leden, alumni, partners en geïnteresseerden bij elkaar komen. Daarnaast organiseert de NDB rond toernooien activiteiten voor haar partners om haar netwerk actief bij het wedstrijddebat te betrekken. Netwerkpartners zijn organisaties en bedrijven die niet een expliciet maatschappelijk doel hebben, maar die wel onderdeel uit willen maken van het netwerk. Netwerkpartners worden uitgenodigd voor alle activiteiten die uit naam van de Nederlandse Debatbond georganiseerd worden. Recruiters of andere medewerkers zijn dus welkom tijdens toernooien en andere bijeenkomsten. Bovendien kunnen netwerkpartners hun naam aan de NDB als geheel, of aan één of meerdere activiteiten van de NDB verbinden. Daarnaast zijn er uiteraard diverse andere middelen die gebruikt kunnen worden om een partner een nadrukkelijke positie in het netwerk te bieden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Hirschel, bestuurslid van de Nederlandse Debatbond. Ook kunt u een volledige folder lezen (PDF) met informatie over de achterban, activiteiten en mogelijkheden voor u als partner van de Debatbond.

Geef een reactie