Tag archief verdieping

doorNederlandse Debatbond

Debating the evidence: wat voor nut heeft debatteren eigenlijk?

Daniel Schut evalueert een rapport over het nut van debat van de English Speaking Union.

Enkele jaren geleden kwam ik in de kroeg met een fervent schaker in gesprek over of dat debatteren waar ik me zoveel mee bezig hield nou wel enig nut had. “Nou, nut, nut…” zei ik “Ik vind het vooral leuk, net zoals jij schaken leuk vindt”. Dat viel niet in goede aarde bij de schaker: “Jajaja, ik vind schaken leuk, maar veel belangrijker is dat schaken goed is: je leert er logisch en strategisch van denken. En dat debatteren van jou, daar leer je alleen maar slap mee lullen”. Ik kon dat natuurlijk niet over mijn kant laten gaan en lepelde een spaghettipan vol anekdotisch bewijs op: dat ik heb gezien hoe mensen door debatteren beter leerden zichzelf te uiten, vaker en dieper nadachten over welke standpunten ze innamen en beter de krant lazen waardoor ze een veel betere algemene ontwikkeling hadden. De schaker bood me een remise aan, vooral omdat het tijd was voor de laatste ronde.

Een echte debater neemt zulk anekdotisch bewijs natuurlijk nooit voor waar aan. Een echte debater vraagt bewijs: is het écht zo dat je van debatteren iets nuttigs leert? Gelukkig bracht de English Speaking Union onlangs een meta-analyse uit om die vraag te beantwoorden. Zij bekeken in totaal 51 rapporten die onderzochten of debatteren een positief effect had op schoolgaande en/of studerende jeugd, voornamelijk in de leeftijd van vijf tot achttien jaar. U kunt het volledige rapport hier (PDF) lezen, ik pik er voor u enkele belangrijke conclusies uit.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

Juridische vragen rondom de euro crisis

Dr. Thomas Beukers is Universitair Docent Europees recht aan de Universiteit Utrecht. Eerder dit jaar promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zijn proefschrift “Law, Practice and Convention in the Constitution of the European Union” verdedigde. Op dit moment is hij gedetacheerd bij de Juridische Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De euro crisis zet het bestaande systeem van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) onder enorme druk. Deze uitzonderlijke situatie, en ook noodsituatie, zorgt ervoor dat veel bestaande structuren vloeibaar worden. De nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. Voor een gemiddelde nieuwsvolger is het nauwelijks nog te volgen, niet geholpen door afkortingen als PSI (‘Private Sector Involvement’), het EFSF (‘European Financial Stability Facility’) en woorden als ‘troika’, ‘credit default swaps’ en ‘special purpose vehicle’. Zelden domineert Europa het nieuws zo als in deze tijd.

Als gevolg van de euro crisis staat de Europese Unie bol van nieuwe ontwikkelingen. Vele hiervan zijn zonder gedegen economische en financiële kennis niet goed te begrijpen. Maar ook vanuit juridisch oogpunt zijn deze ontwikkelingen belangwekkend. In reactie op de euro crisis zoeken politici in de Unie de grenzen van haar juridische mogelijkheden op en worden hier tegelijkertijd soms op pijnlijke wijze mee geconfronteerd. Dit laatste geldt overigens niet minder voor het afnemende draagvlak onder burgers.
Meer lezen