Eerste Bondsraad een feit

doorNederlandse Debatbond

Eerste Bondsraad een feit

Vertegenwoordigers van zeven debatverenigingen, die tezamen meer dan 500 wedstrijddebaters vertegenwoordigen waren op vrijdag 21 november 2008 in Tilburg aanwezig.

In een productieve sfeer, waar elke debatvereniging aan bijdroeg, zijn belangrijke besluiten genomen om de Debatbond goed van start te laten gaan.  Hiermee is het officieel: de Nederlandse Debatbond kan de belangen van de wedstrijddebaters in Nederland gaan dienen.

Helaas kondigde Daniël Schut, die samen met voorzitter Marc Roels de initiatiefnemer was van de Debatbond, aan niet zitting te nemen in het eerste bestuur. De reden: zijn dagelijkse baan biedt hem onvoldoende tijd om de debatbond de tijd te geven die zij verdient. Hij is uitgezwaaid met een luid en dankbaar applaus.

Hiermee kon de vergadering echt beginnen. Onder leiding van de voorzitter van de debatbond, Marc Roels zijn een aantal cruciale zaken besloten.

  • De onderlinge stemverhouding zijn niet meer gelijk zoals vroeger, maar nu afhankelijk van de grootte van de vereniging. Een vereniging krijgt één stem per 10 leden, waarbij naar boven wordt afgerond. Bonaparte is de grootste vereniging van Nederland met 24 stemmen. EDS heeft 9 stemmen, Kalliope heeft 6 stemmen, Trivium en UDS hebben 5 stemmen, Cicero heeft er 4 en Leiden heeft 3 stemmen.
  • De debatbond gaat een contributie heffen van 5 euro per lid.
  • Het kandidaatbestuur is unaniem geïnstalleerd en een begroting is vastgesteld.
  • In het eerste jaar zullen de volgende toernooien sponsorgeld krijgen: het NK (in Nijmegen dit jaar), het toernooi van GDS Kalliope (Groningen), het Amsterdam Open en de DAPDI (Rotterdam). Ieder krijgt een gelijk bedrag.

Omdat dit de eerste vergadering was, is er ook besloten over zaken met een procedurele aard. De toewijzing van het NK aan Trivium is bekrachtigd, het juryreglement voor het NK is bekrachtigd, het HHR is formeel vastgesteld en de wettelijk verplichte kascommissie is ingesteld.

De debatbond wil de belangen van wedstrijddebaters in Nederland dienen. Zij wil sponsoring verzorgen voor landelijke debattoernooien, een officieel overleg- en besluitplatform bieden voor debatorganisaties en een centraal informatiepunt worden voor alles wat heeft te maken met de debatsport.

De notulen van de eerste bondsraad zijn voor leden van De Nederlandse Debatbond op te vragen bij marc.roels@debatbond.nl

De officiele oprichtingsstatuten en het HHR zijn te vinden op de website onder het tabje: “Over de Bond”.

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.