Gezocht: country rep Euros Council [UPDATE]

doorNederlandse Debatbond

Gezocht: country rep Euros Council [UPDATE]

UPDATE (10 juli): Rob Honig is benoemd als Nederlandse vertegenwoordiger in Euros Council. Rob vervulde deze functie ook vorig jaar en hij was nauw betrokken bij Worlds Council dit jaar. Zijn ervaring en intensieve kennis van de materie zal hij inzetten om de belangen van Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, waaronder op het punt van de lopende hervormingsprocessen over eligibility.

Tijdens de afgelopen Bondsraad heben verenigingen besloten om het Bondsbestuur de country rep te laten kiezen. Daarom zijn wij op zoek naar de persoon die Nederland wil vertegenwoordigen tijdens Euros Council.

Wil jij de Nederlandse rep zijn? Stuur een mailtje naar secretaris@debatbond.nl met daarin (1) wat jij wil bereiken voor Nederland tijdens Euros Council en (2) indien van toepassing jouw eerdere ervaring met het vertegenwoordigen van Nederland. Een korte toelichting op beide punten volstaat.

Deadline: a.s. donderdag (8 juli) om 23.00. Vrijdag of zaterdag maken wij de country rep bekend.

Takenpakket:

Tijdens Euros Council is het aan de Nederlandse rep om te spreken en stemmen namens Nederland. Daaronder valt het kiezen van de volgende locatie voor het EK, het al dan niet veranderen van bepalingen en regels in de consistitutie en andere reglementen (zoals de criteria voor ESL en EFL) en het kiezen van personen die de Committee vormen (bijvoorbeeld de President en Registrar).

Ook buiten de vergadering om, is de country rep het aanspreekpunt voor een aantal zaken. Mensen die een bid verdedigen of lobbyen voor nieuw beleid zullen contact zoeken met de rep. Wanneer nodig zal de Nederlandse rep ook zelf bereid moeten zijn te lobbyen voor de Nederlandse belangen.

De rep moet over een aantal zaken advies vragen bij Nederlandse verenigingen en de Debatbond, vooral als het gaat om bids en beleid. De rep zorgt ervoor dat men in Nederland op de hoogte is van besluiten en legt na afloop verantwoording af aan de Bondsraad.

Functie-eisen:

  • Je bent een bekend gezicht in Nederland waardoor je voor iedereen gemakkelijk aanspreekbaar bent,
  • Je bent op de hoogte van de discussies die worden gevoerd in Euros en Words Council.
  • Lobbyen en vergaderen kun je goed.
  • Als je een internationaal netwerk hebt, is dat een pre.
Nederlandse Debatbond | Website | + berichten

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.