Nieuw bestuur geïnstalleerd op zesde Bondsraad

doorNederlandse Debatbond

Nieuw bestuur geïnstalleerd op zesde Bondsraad

Tijdens de Bondsraad vanavond is het nieuwe bondsbestuur geïnstalleerd. De komende tijd zullen Victor Vlam (Cicero), Ruud Evers (Cicero), Jelle Lössbroek (Trivium), Tomas Beerthuis (UDS), Adriaan Andringa (LDU) en Eric Stam (EDS) de kar trekken. Maar deze avond stond uiteindelijk vooral in het teken van lof voor de vertrekkende bestuursleden. We namen afscheid van onze oprichter Marc Roels en twee leden van het eerste bestuur, Philippe Versijp en Beinte Koopmans.

Deze drie mensen hebben zich de afgelopen jaren intensief ingespannen voor de Debatbond. Ze zijn begonnen aan hun functie zonder draaiboeken of een precies idee van wat ze konden verwachten. Maar toch hebben ze veel bereikt voor debatterend Nederland.

Philippe had volgens eigen zeggen niet de meest opwindende functie. Toch was het cruciaal dat hij in de beginfase de financiën op orde bracht. Hij deed dat op soms strenge toon maar altijd secuur en rechtvaardig.

Beinte heeft zich met succes ingezet voor de verbreding van de debatwereld door alumni nauwer betrokken te houden. Hij heeft daartoe regelmatig topactiviteiten georganiseerd, waaronder twee maal (!) een debattoernooi.

De grootste prestatie van Marc is niet dat hij twee jaar een kundig voorzitter is geweest van de Debatbond. Daarvoor verdient hij ook veel lof. Zijn grootste prestatie is dat hij de Debatbond heeft opgericht. Wie dat heeft meegemaakt, kon zien dat het soms het uiterste vergde van zijn diplomatieke vaardigheden en lang niet altijd gemakkelijk was. Marc was niet de eerste debater die een organisatie zoals de Debatbond heeft geprobeerd op te richten. Maar samen met Daniël Schut was hij wél de eerste die erin slaagde.

Ander nieuws uit de Bondsraad:

  • De Bondsraad heeft besloten dat de volgende toernooien kunnen profiteren van subsidie van de Debatbond. Het Cicero toernooi van 27 november en het UDS toernooi later dit seizoen krijgen elk 625 euro.
  • Het NK 2011 wordt georganiseerd door de EDS. De Rotterdammers zijn aan de beurt op basis van het eerder vastgestelde aanwijzingsreglement.
  • Voor het tweede jaar op rij zal het NK British Parliamentary (BP) als debatvorm hanteren. Hiervoor was een ruime meerderheid in de Bondsraad.
Nederlandse Debatbond | Website | + berichten

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.