Brits Parlementair: echt het ideale format voor beginners?

doorNederlandse Debatbond

Brits Parlementair: echt het ideale format voor beginners?

In de afgelopen jaren is het aantal Nederlandse studenten dat debatteert flink toegenomen. Deze ontwikkeling vond plaats in dezelfde tijd als de verschuiving van simpelere debatvormen naar de Brits-Parlementaire-vorm als huisstijl van de meeste debatverenigingen. Maar is BP wel het juiste format om beginnende debaters te enthousiasmeren? Of schrikt de stijl beginners af vanwege de complexe regels, de daaruit volgende onbegrijpelijke jurering en de lange duur?

De voordelen van het Brits-Parlementaire format zijn helder: met twee propositie- en twee oppositieteams is BP het format waarin de meest heterogene argumentatie kan worden gebracht. Daarnaast biedt de extra dimensie van “extensies” een intellectuele uitdaging waar de meeste ervaren debaters van smullen. Maar juist die extra uitdaging is vaak behoorlijk contraproductief als het op het aantrekken van beginners aankomt.

Wanneer debatverenigingen hun nieuwelingen in september welkom heten ligt de nadruk vanaf het begin op de ingewikkelde wedstrijdvorm. In plaats van een middel wordt Brits Parlementair een doel. Debatverenigingen hebben veel potentie vanwege de aard van hun activiteiten: het bijbrengen van retorische en analytische vaardigheden. Dat BP daaraan bijdraagt is moeilijk te ontkennen. Het is echter nogal een omschakeling van de praktijk of debat op tv naar Brits-Parlementair. Dat verschil zelf is niet slecht. Als universitair debater is het je plicht om de retoriek van opiniemakers en politici te overstijgen. Maar de plotse omschakeling jaagt veel debatfans weg en maakt het spel teveel een bezigheid voor een incrowd.

BP versus Beginners

Een mooi voorbeeld is de beginnersworkshop-cyclus van de Erasmus Debating Society, die afgelopen september begon. Ruim 100 studenten woonden de workshops bij die vooral in het teken stonden van public speaking. Na afloop was men razend enthousiast en tientallen studenten schreven zich spontaan in bij de EDS. Des te harder was de klap toen direct na de cyclus overgegaan werd op de orde van de dag: BP-debat. In plaats van de beginners op te warmen met tussenvormen, die weliswaar meer formele argumentatie van hen eisen dan ze gewend zijn, maar veel simpeler zijn dan BP, ging het bij EDS van de ene op de andere dag van public speaking over naar een uiterst complexe debatvorm.

De complexiteit van de regels is dan ook het eerste probleem van BP vs. Beginners. Een beginnend debater weet nog niet goed hoe hij een argument op moet zetten voordat hem gevraagd wordt om een extension speech te geven. De overgrote meerderheid heeft geen flauw benul van wat van hen wordt verwacht. Zij willen leren spreken en argumenteren en dat is al lastig genoeg, ook zonder alle moeilijke nieuwe regels. Vergelijk het met nieuwkomers bij een atletiekvereniging. Je zult toch echt eerst moeten leren lopen voordat je later ooit een meerkamp kunt winnen.

Ingewikkelde jureringen

Het tweede probleem bestaat uit de onbegrijpelijkheid van jury-uitslagen. Hoewel er bij veel verenigingen, zoals bij EDS, genoeg goede juryleden zijn die hun uitslagen relatief helder toelichten, is het voor veel beginners toch moeilijk te bevatten waarom één team wint en het andere team verliest terwijl dat volledig indruist tegen hun verwachtingen. Beginners moet überhaupt al worden uitgelegd waarom geboren public speakers het vaak afleggen tegen minder eloquente sprekers en dat is aleen behoorlijke taak. Waarom zou je dat willen compliceren met de BP-regels, waarin het ook nog eens een kwestie van de eerst helft tegen de tweede helft is, terwijl bijvoorbeeld AP al die bezwaren wegneemt?

De laatste reden waarom de BP-vorm niet geschikt is voor beginners is de lange duur. Eén heel uur, zolang duurt een BP-debat. Dat betekent dat debaters maximaal 2 keer op een avond kunnen debatteren. Gezien de vaak ongelukkig gekozen stellingen die beginners wordt voorgeschoteld (“DK straft de gemeenschappen van eerwraak”) komen ze meestal ook in hun eigen ogen niet lekker uit de verf. Twee stellingen op één avond betekent nou eenmaal geen heterogeniteit van onderwerpen. En dat stelt mensen teleur.

Pleidooi voor slow love

Dus, hoe moet het dan wel? Begin in de Lagerhuis-vorm en schakel na korte tijd over op Amerikaans-Parlementair. Leg eerst de essentie van formeel debat (analyse) uit en begin pas veel later aan Brits-Parlementair. Zo maak je mensen eerst enthousiast over debat en dan komt enthousiasme voor BP later wel, wanneer de nieuwigheid van AP voorbij is en de debaters op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Misschien zal een groter deel van de 100 mensen die volgend jaar bij EDS op de stoep staan er dan voor kiezen om vaker langs te komen…

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

7 Reacties tot nu toe

Eric StamGeplaatst op12:27 pm - feb 8, 2011

Goed stuk geschreven door een kenner!

De uitdaging voor heel veel verenigingen de komende jaren is hoe om te gaan met verschillende instapniveaus. Sommige ‘beginners’ hebben (straks) namelijk gewoon drie jaar BP-ervaring op de middelbare school en andere beginners komen echt op de universiteit voor het eerst in aanraking met debatteren. Eigenlijk heb je gewoon parallele workshopseries nodig.

danielschutGeplaatst op12:33 pm - feb 8, 2011

Ik moet er toch bezwaar tegen maken dat BP hier wordt neergezet als een soort heilige graal van het debatteervermogen, waarbij de andere vormen ‘leuk voor beginners’ zijn maar niet veel meer. BP is een interessante vorm die je dwingt heel erg over de strategie en lijnen van een debat na te denken. Dat kun je het beste doen door elke speech te benaderen vanuit het perspectief van de summary speaker: hoe zorg je ervoor dat jouw speech de speech gaat zijn waarvan de summary speaker wel móet zeggen dat het hier allemaal om draaide?

Het resultaat is dat álle sprekers in een BP-debat vooral veel ‘matter grab’ doen. Dat is leerzaam omdat dan alle sprekers leren om het debat vooraf door een strategische lens te benaderen.

Het nadeel is dat we daardoor op tactisch en operationeel niveau veel slechter zijn geworden. Échte refutatie (niet: ‘rebuttal’, dat is namelijk ‘verdediging tegen refutatie’) zien we vrijwel nauwelijks meer. Iemand die gedetailleerd de fout in andermans argument blootlegt en daar continu op blijft hameren, zien we nauwelijks meer. Die meer analytische vaardigheid wordt bij uitstek juist door AP getraind.

Een tweede nadeel is dat we qua public speaking niks meer voorstellen. Waar zijn de grote sprekers die naast goede inhoud, ook nog eens met een felle oneliner andermans punt belachelijk konden maken? Waar zijn de nieuwe Renzen de Jongs en Stijns van Hensbergens? Als overtuigen een intersubjectieve bezigheid is, dan moeten we toch ook het móói kunnen spreken daarbij betrekken?

Kortom: een echte debater beheerst élk format, en kent de voor- en nadelen ervan. Een slimme debatvereniging laat de beginnende debater inderdaad gefaseerd kennis maken met de verschillende vormen, maar dat zonder enig waarde-oordeel. De ene vorm traint gewoon andere vormen dan andere.

Tomas BeerthuisGeplaatst op12:50 pm - feb 8, 2011

Allereerst, leuk artikel Rooj! Volgens mij gaat dit artikel over twee vraagstukken. Namelijk enerzijds, wat is de goede manier om mensen BP te laten leren, en ten tweede, is het goed dat mensen BP leren? (waar Daniel ook over begint).

Over dat eerste ben ik het absoluut niet eens met Rooj. Het is niet voor niets dat talloze scholen, scholierentoernooien als het Intergymnasiaal, maar ook al generaties in Engeland in BP wordt gedebatteerd. Uiteindelijk is de drempel bij debatteren niet de vorm BP, maar het debatteren uberhaupt. Dat EDS dan niet al zijn leden vasthoudt is niet inherent aan BP. Kijk naar Leiden waar er dit jaar veel nieuwe leden zijn, maar de vereniging juist bij uitstek een BP vereniging is. Enerzijds is dat gewoon het normaliseren van de vorm: als dat de geaccepteerde vorm is, is het ook niet raar. Een extensie geven is niets meer dan ‘meer’ argumenten brengen of een andere invalshoek laten zien. Juist beginnende debaters leren hiervan omdat ze gedwongen worden dit te doen. BP brengt ook AP debaters op een hoger niveau, simpelweg omdat de 2e speech bij AP ook een soort van extensie is, naast een rebuttal speech.

Waarom dan niet met Lagerhuis enzo beginnen? Simpel. Omdat je volledig de verkeerde verwachtingen schept. De mensen die echt willen debatteren raken dan snel teleurgesteld en de mensen die Lagerhuis leuk vinden komen van een koude kermis thuis omdat ze zien dat het echte debatteren niet draait om lagerhuis, maar om BP. Laat beginners maar eens een supervet BP debat zien tussen enorm goede debaters. Ze denken dan niet: ‘god wat duurt dat lang,’ maar: ‘kon ik dat ook maar.’ Juist dat motiveert om gelijksoortige speeches te gaan geven voor beginners.

Dan het BP vraagstuk. Allereerst heeft BP dan wel AP natuurlijk niets met eloquente sprekers te maken. Kijk maar naar internationale wedstrijden maar ook Nederlandse finales: die zijn wel degelijk eloquent. En zo niet ligt dat eerder aan de sprekers dan aan het format.

Ten tweede ben ik het ook niet met Daniel eens dat je in BP opeens “geen” rebuttal meer doet. De ’tweede’ speech van ieder team is wel degelijk een speech waarin je het andere team kapot maakt. In de eerste helft is dat duidelijker dan in de tweede helft, maar ook in de samenvattingen zit juist veel rebuttal. Sterker nog, een team dat te weinig rebuttal doet heeft gewoon te weinig engagement en wint waarschijnlijk het debat niet. Er is denk ik juist meer mogelijkheden om argumenten te weerleggen. Enerzijds omdat er gewoon meer speeches zijn en je dieper tot de kern kunt komen, maar anderzijds ook omdat het POI spel een enorme prikkel is om mensen lastige vragen te stellen en moeilijke argumenten te laten weerleggen, ook later in het debat. Wat dat betreft zie ik niet in wat er zo fundamenteel anders is op het vlak van rebuttal met AP.

Eric StamGeplaatst op1:12 pm - feb 8, 2011

Daniël heeft een goed punt te pakken, maar volgens mij sluit de conclusie prima aan bij die van Rooj. Het zou sowieso goed zijn om meer variatie te hebben in oefenvormen en toernooi-aanbod. Met AP en BP worden inderdaad verschillende vaardigheden getraind. Mijn ervaring is ook dat weerlegging belangrijker is in AP.

Dat komt omdat veel juryleden het uittrekken van veel tijd voor weerleggingen vaak als een zwaktebod beschouwen. Deconstructie staat in lager aanzien dan constructie. Het punt is alleen dat dit bij AP minder drastisch de winkansen beïnvloedt als bij BP, omdat je uiteindelijk gewoon wel moet winnen als je de argumentatie van je opponent kapot hebt gemaakt.

Bij BP daarentegen is het schenken van veel aandacht voor één van de teams vaak een indicatie dat het team blijkbaar erg dominant was, in plaats van een indicatie voor het feit dat dit team zoveel doms te melden had dat er een uitgebreide weerlegging op z’n plaats is. Met andere woorden: in BP is een veelgebruikte strategie om zwakker materiaal te negeren in plaats van echt te weerleggen.

Micha BeekmanGeplaatst op5:45 pm - feb 8, 2011

De ervaring die ik heb met beginnende debaters komt ongeveer overeen met wat Rooj schrijft. Daarmee bedoel ik: een cursus of showdebat is leuk en aardig, maar zodra je zelf aan de bak moet is het afgelopen met de pret. Ik denk dat dit niet heel veel met de vorm te maken heeft, zowel AP als BP hebben voor beginners voor- en nadelen.

De kernvraag is hoe je mensen over die eerste drempel heen helpt. Wat die drempel precies is, daar kun je over twisten. Ik denk bijvoorbeeld niet dat het de ‘regeltjes’ van BP of AP zijn. Kenmerkende fouten in beginnersdebatten hebben niet te maken met de regels (voor je beurt spreken, nieuwe dingen in de sum), maar juist met dingen die inherent zijn aan het debat. Ik denk dat de meest voorkomende beginnersfouten onbeholpen presentatie en structuur zijn, en te veel punten van informatie aannemen.

Ik dat het allerbelangrijkste is om de beginnersdebatten, dus die eerste paar keer, goed te managen. Hier een paar dingen die volgens mij beginners afschrikken, en dat zijn dus niet de ‘regeltjes’ :
1. Ervaren teams in de eerste debatten. ‘In het diepe gooien’ is uitstekend, maar zorg niet dat mensen zich door een ervaren team aan de kant gezet voelen.
2. Jureren op winst en verlies. Niets jaagt mensen sneller weg dan (de facto) 10 minuten de grond ingeboord worden om waarom ze verloren hebben.
3. Te veel cursussen en workshops. “Curssusen leuk vinden” zegt erg weinig over “debatteren leuk vinden” en nog minder over “goed kunnen debatteren.” Dit zie je bij Bonaparte jaarlijks bij mensen die elke week trouw naar de beginnerscursus zijn gekomen en daarna afhaken.

Dus, tips uit bovenstaande:
1. Laat het eerste debat een pro-am debat zijn. Als er te weinig ervaren mensen zijn is het laten doubleren van een ervaren persoon als sum-speaker en jurylid goed te doen.
2. Gebruik alleen de meest uitstekende juryleden. Mensen die op een toernooi de juiste uitslag kunnen gevenzijn nog niet geschikt om feedback aan beginners te geven.Deze mensen zijn echt dun gezaaid, buiten de debatranglijst top 20 ken ik er weinig.
3. Jureer niet op winst en verlies. Besteed daar hoogstens 10 seconden aan. Beginners, zeker in de eerste paar debatten, hebben hier helemaal niets aan en onthouden het toch nauwelijks. Het enige wat je moet doen is mensen goed laten voelen over het resultaat. In mijn ervaring werken de superpraktische tips uitstekend (‘Weerleg de sterkste punten van de tegenstander, niet de zwakste of meest idiote.’)
3. Doseert cursussen en workshops met ‘echt’ debatteren, het liefste met een beginnerstoernooi of pro-am naar groter toernooi in het begin van het jaar (september/oktober).

Micha BeekmanGeplaatst op5:58 pm - feb 8, 2011

Verder wil ik een edit-functie zoals ze bij De Jaap hebben, waarbij je je post nog even kan bijwerken voor spelling enzo, want bovenstaande ziet er niet uit!

Rob HonigGeplaatst op12:38 am - feb 14, 2011

Mooie titel, doet me denken aan deze Daily Show sketch: http://www.buzzhumor.com/videos/3003/Question_Mark_The_Daily_Show (helaas lijken de videos op de eigen site van The Daily Show niet meer te werken). Ik ken namelijk niemand die beweert dat BP het IDEALE format is voor beginners.

Reacties zijn gesloten.