SevenTwenty: een nieuwe stap

doorNederlandse Debatbond

SevenTwenty: een nieuwe stap

Een van de belangrijkste speerpunten van de Nederlande Debatbond is het verspreiden van het wedstrijddebat. Dat wil zeggen, zo veel mensen zo enthousiast mogelijk maken over debatteren in Nederland is een van de kerntaken van de Debatbond. We zien het als onze missie om dat op een zo leuk en effectief mogelijke manier te doen. Bij een digitaal tijdperk hoort digitaal beleid, en vandaar dat de Debatbond haar digitale nieuwsmedium, SevenTwenty, naar een hoger plan gaat trekken.

Sinds korte tijd heeft Nederland debatland SevenTwenty (afkomstig van de 720 woorden die in een gemiddelde debatspeech passen) als kanaal voor opinie, nieuws en verslagen rondom het wedstrijddebat. In die korte tijd is het kanaal niet alleen uitgegroeid tot een kanaal dat debaters lezen, maar ook een kanaal waar mensen van buiten de debatwereld hun informatie vandaan halen. Naar het Duitse voorbeeld Achte Minute was en is onze missie om een medium te bieden waar iedereen die het wedstrijddebat in Nederland een warm hart toedraagt zich thuis kan voelen. Na een periode van aftasten en uittesten gaan we een nieuwe stap zetten met SevenTwenty.

Brede redactie, breed aanbod

De redactie van SevenTwenty zal worden uitgebreid met een aantal nieuwe redactieleden. Uit de verschillende verenigingen zullen we talentvolle schrijvers aantrekken met een scherpe pen. We gaan naar een aanbod toe van 2 of 3 artikelen per week, die verspreid over de week zullen verschijnen. Door een breed aanbod van nieuwe soorten artikelen (naast toernooiverslagen ook meer opinie en bijvoorbeeld interviews) zullen we voor ieder die interesse heeft in het wedstrijddebat lezenswaardige artikelen aanbieden. De redactie zal onder leiding komen te staan van een aparte hoofdredacteur, in de persoon van huidig redactielid Danique van Koppenhagen. Daan Welling zal haar ondersteunen als adjunct-hoofdredacteur.

Sociale media, sociale benadering

Bij een digitaal tijdperk hoort een digitale benadering. Door middel van functies die bij een blog horen gaan we artikelen meer naar de lezers zelf brengen. Niet alleen kun je nu artikelen delen van deze website, ook komt er een actieve Twitter (@SevenTwentyNDB) en een Facebookpagina (SevenTwenty) waar het laatste nieuws van SevenTwenty zal verschijnen. Zo brengen we nieuws meer onder de aandacht en is het ook makkelijker om op de hoogte te blijven.

Aansluiten bij behoeften

We wisten dat SevenTwenty iets kon toevoegen aan de debatwereld. We wisten niet dat het binnen korte tijd gezien zou worden als een van de belangrijkste nieuwskanalen van de debatwereld. Mensen verwachten veel van SevenTwenty, en hier willen we bij aansluiten. Door beter in te spelen op zaken als live toernooiverslagen en het bieden van informatie waar dat ontbreekt zullen we trachten te voorzien in de behoefte die veel mensen hebben in de debatwereld.

Met een aantal aanpassingen gaan we, samen met de redactie, een nieuwe stap zetten in de voortuitgang van SevenTwenty. We geloven dat we met de juiste inspanning en de juiste intenties, een schitterend medium kunnen maken waar iedereen plezier van heeft.

Namens het bestuur van de Nederlandse Debatbond,

Tomas Beerthuis (bestuurslid communicatie & PR)

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.