Introductie: Voorwaarts, Bouw!

doorNederlandse Debatbond

Introductie: Voorwaarts, Bouw!

“Je had een degelijke speech met goede rebuttal, maar niet genoeg extensie om het debat te winnen van de eerste helft.” Wie heeft dit nou nog nooit gehoord in een BP debat? Het is één van de grootste clichés die je als debater als feedback kan krijgen. Maar hoe kan je het nou voorkomen? Hoe kan je het debat nou effectief voorwaarts brengen en het debat winnen voor jouw team?

Luister goed

Als extensiespreker is het belangrijk dat je goed oplet naar wat jouw eerste helft zegt. Het is van belang dat je weet tot hoever ze hun argumenten doortrekken, dat je weet welke argumenten ze hebben gebracht, en dat je hun framing en doel duidelijk voor ogen hebt. Weet je dat niet, dan is het veel moeilijker om uiteindelijk iets substantieels toe te voegen aan het debat / je loopt namelijk het gevaar dat je dan teveel herhaalt.

Kies slim

Als je dan zover bent om je speech te gaan geven, kies dan slim welke argumenten je nog gaat brengen. Het kan waardevoller zijn om een essentieel argument beter uit te werken dan de eerste helft heeft gedaan, dan om een nieuw, maar minder relevant punt te brengen. In het laatste geval is het leuk dat het punt nieuw is, maar kan het alsnog zijn dat de eerste helft het debat pakt: zij hebben immers het essentiële deel aangestipt.

Zelf identificeer ik altijd 2 mogelijke lijnen als extensielijn.

1. Het inbrengen van iets nieuws. Dit spreekt redelijk voor zich. Bekijk welke argumenten je had voorbereid die nog niet langs zijn gekomen, welke argumenten je in de loop van het debat hebt bedacht die nog niet langs zijn gekomen, en breng daarvan de belangrijkste. Als er bijvoorbeeld een debat is over het herinvoeren van de doodstraf, en de eerste helft van de oppositie heeft het alleen gehad over onomkeerbaarheid, kan je in de tweede helft een lijn uitzetten over of de doodstraf nou wel of niet meer afschrikwekkend is dan levenslang. Je kan nieuwe lijnen zoeken door naar praktische zaken te kijken als de andere helft over principes praat (en omgekeerd), je kan een actorenanalyse doen (wie hebben er allemaal belang bij dit plan? Zijn dit alleen individuen, of ook de staat, of misschien zelfs meerdere staten? Spelen er nog andere actoren mee?), je kan korte vs. Lange termijn consequenties analyseren, en je kan nogmaals goed kijken naar het mechanisme en de basisprincipes/aannames die aan het plan vooraf gaan. Daarnaast kan je naar de verschillende hoeken van het debat kijken (SPERM: Sociaal, Politiek, Economisch/Ethisch, Religieus/Rechten, Moreel/Monetair). Een laatste, sterke manier van extensie is om het onderliggende principe (of de onderliggende aanname) van de case aan jouw kant te zoeken en dat op te bouwen: daarmee maak je alle andere argumentatie zoveel sterker, dat je het best eens kan winnen.

2. Het opbouwen van dat wat het meest onder druk stond van de andere kant. Als er echt niks nieuws meer te bedenken is (of het nieuwe materiaal minder relevant is), kan het een goede strategie zijn om datgene opnieuw op te bouwen wat de andere kant met hun rebuttal het meeste heeft afgebroken. Dat laat ten eerste zien dat je de confrontatie aangaat met de andere kant, en ten tweede verbeter je dan de fouten van de eerste helft.

Frame

Het is belangrijk om duidelijk aan de jury aan te geven wat je gaat zeggen en waarin dat nieuw is. Zeg gerust “ik ga argument X verder uitdiepen”, of geef aan dat je argument Y gaat brengen. Als je een compleet nieuw argument brengt, probeer dan ook kort uit te leggen waarom dat argument belangrijker is dan wat de eerste helft heeft gedaan. Denk na waar de essentiële punten van het debat liggen, en benoem die ook.

Bereid je voor

Als team in de tweede helft is je voorbereiding vaak anders dan in de eerste helft. Een paar mogelijkheden zijn om een aantal argumenten heel goed uit te werken en die in het debat te passen. Mocht het eerste team echter dezelfde argumenten brengen, heb je wel een probleem. Doen ze dat niet, dan heb je geluk, en heel sterk uitgewerkte argumenten. Verder kan je verschillende lijnen uitzetten aan de hand van actorenanalyse of de thema’s die eerder genoemd werden, en die oppervlakkig uitwerken. Het voordeel hiervan is dat je veel mogelijke argumenten hebt, het nadeel kan zijn dat je diepgang mist. Als laatste kan je kijken naar de bewijslast: wat moeten we sowieso doen om dit debat te winnen? Mocht de eerste helft dat niet doen, heb je daar je extensie al klaar liggen.

Je speech

Het is als extensiespreker belangrijk om effectief rebuttal te geven aan het begin van je speech. Op die manier sluit je de eerste helft van het debat af, en kunnen irritante punten niet nog later in het debat opnieuw opduiken.
Uiteindelijk komt veel ervan neer op creativiteit, snel kunnen aanpassen aan het debat, en samenwerken met je samenvattingsspreker. Die moet immers in kunnen springen op al jouw rare neigingen. Maar daarover donderdag meer!

(Klik op de links voor eerdere artikelen over propositie en oppositie cases!)

Nederlandse Debatbond | Website | + berichten

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

Over de auteur

Nederlandse Debatbond administrator

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is.

1 reactie tot nu toe

Het tij keren – effectief samenvatten – Nederlandse DebatbondGeplaatst op7:26 pm - okt 13, 2011

[…] op de links voor eerdere artikelen over de propositie, oppositie en extensie […]

Reacties zijn gesloten.