Nieuws: Besturen 2015/2016 – Leiden Debating Union

doorDaan Welling

Nieuws: Besturen 2015/2016 – Leiden Debating Union

De komende weken stelt 720 de besturen van Nederlandse debatverenigingen voor. Vandaag het bestuur van de Leiden Debating Union. Over the next few weeks 720 will introduce the boards of Dutch debating societies. Today we introduce the board of Leiden Debating Union.

logo ldu leiden open


Als bestuur / As a board

Hoeveel leden heeft jullie vereniging? How many members does your society have?

De vereniging heeft rond de 120 leden. The society has around 120 members.

Wanneer is jullie debat avond? When are your regular debate evenings?

We debatteren elke dinsdag van 19:00 tot 22:00 op de rechtenfaculteit en elke donderdag van 19:00 tot 23:00 in Plexus.

We debate every Tuesday from 19:00 to 22:00 at the law faculty and every Thursday from 19:00 to 23:00 at Plexus.

Hoeveel kamers zijn er gemiddeld op jullie debat avond? How many debates do you have on average during your practice night?

We hebben gewoonlijk twee BP-kamers. We usually host two simultanuous BP-debates.

Als mensen van een andere vereniging langs willen komen met wie moeten ze dan contact opnemen? If members of another society want to join for an evening, who should they contact?

Kom vooral, en neem contact op met Mussé of Ybo. Feel free to join, and contact Mussé or Ybo if you want to.

  1. Wat maakt jullie vereniging tot wat zij is? What makes your society great?

Onze vereniging is zo hecht dat zelfs onze alumni moeite hebben om niet regelmatig langs te komen en jongere leden actief trainen. Our society is such a close bunch that even our alumni have difficulty not showing up regularly to help train our younger members.


Individuele bestuursleden / Individual board members

Ybo Buruma – Voorzitter / Chair

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Ik ben een derdejaars rechten en belastingrecht. I’m a third years undergraduate student in law and tax law.

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

Once Upon a Time in the West

Wat is je favoriete stelling? What is your favourite film?

This House would introduce a 100% inheritance tax (in typisch Leidse traditie hebben de bestuursleden een stelling in het Engels aan ons doorgegeven).

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Ik sprak in de halve finale van het Europees Kampioenschap toen middenin het debat een brandalarm afging. Het debat werd stopgezet en het hele toernooi moest geëvacueerd worden. I spoke in the semis of the European Championships when during the debate the fire alarm went off. They had to postpone the debate and evacuate the entire competition.

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Ja. Yes.

Musse Redi – Secretaris / Secretary

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Natuurkunde. Physics.

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

No Country for Old Men

Wat is je favoriete stelling? What is your favorite motion?

This House Would nationalise all banks.

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Ik zat in het publiek bij Ybo’s halve finale toen het brandalarm afging. Dat is toch wel mijn raarste debatervaring. I was in the audience during Ybo’s semi when the fire alarm went off. That is honestly my weirdest debating experience.

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Nee. No.

Cecilia Jansen – Penningmeester/Treasurer

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

International Studies

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

White Fang

Wat is je favoriete stelling? What is your favorite motion?

This House would close orphanages that respect the wishes of parents to not place their children with same-sex couples.

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Het omgekeerd debatteren op het ledenweekend van LDU. The backward debate during the member weekend of LDU.

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Nee. No

Adrienne Huisman – Bestuurslid interne aangelegenheden / Internal affairs and relations officer

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Bestuurskunde / Public Administration

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

Trust

Wat is je favoriete stelling? What is your favorite motion?

This House regrets the eastward expansion of the EU during and since 2004

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Werkelijk alle edities van het LDU ledenweekend / Literally every edition of the LDU members weekend.

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Nee, dat lijkt me nogal onhandig aangezien ik het Wereldkampioenschap volgend jaar moet organiseren. No, it would be very inconvenient for me since I have to organise the World Championships next year.

Daan Welling

Daan is een oud-debater van de Leiden Debating Union en Nijmeegse Studentendebatvereniging Trivium. Ook diende hij als Bestuurslid PR & Communicatie van de Nederlandse Debatbond (2013-2014).

Over de auteur

Daan Welling administrator

Daan is een oud-debater van de Leiden Debating Union en Nijmeegse Studentendebatvereniging Trivium. Ook diende hij als Bestuurslid PR & Communicatie van de Nederlandse Debatbond (2013-2014).