Nieuws: Besturen 2015 / 2016 ASDV Bonaparte

doorHoofdredacteur Seventwenty

Nieuws: Besturen 2015 / 2016 ASDV Bonaparte

De komende weken stelt 720 de besturen van Nederlandse debatverenigingen voor. Vandaag het bestuur van ASDV Bonaparte. Over the next few weeks 720 will introduce the boards of Dutch debating societies. Today we introduce the board of ASDV Bonaparte.


bonaparte

Als bestuur / As a board

Hoeveel leden heeft jullie vereniging? How many members does your society have?

150

Wanneer is jullie debat avond? When are your regular debate evenings?

Onze debatavond is op donderdag, maar we hebben ook een wekelijkse cursusavond op dinsdag. Our debate evening occurs every Thursday, but we also host a weekly training session on Tuesday.

Hoeveel kamers zijn er gemiddeld op jullie debat avond? How many debates do you have on average during your practice night?

We hebben maximaal 4 kamers, dus met AP komen die helemaal vol. Wanneer we BP en AP combineren komen we op iets van 3 per ronde uit. We organiseren iedere avond 2 tot 3 rondes. We can host 4 debates as a maximum, so if we have AP debates they are all full. When we combine AP and BP we usually have around 3 rooms per round, and we organise 2 to 3 rounds per debate evening. 

Als mensen van een andere vereniging langs willen komen met wie moeten ze dan contact opnemen? If members of another society want to join for an evening, who should they contact?

Ze kunnen contact opnemen met ons algemene emailadres info@asdvbonaparte.nl. Daar kunnen ze alle vragen stellen die ze hebben over langskomen bij Bonaparte, al staat veel informatie ook op de site! They can contact our general email address, info@asdvbonaparte.nl. There they can ask any questions they have about joining Bonaparte for an evening, although a lot of the information is also on our webiste?

  1. Wat maakt jullie vereniging tot wat zij is? What makes your society great?

Bonaparte debatteert in een gezellig pand in het centrum van Amsterdam. Wat ons kenmerkt en leuk maakt is de combinatie van fanatiek debatteren en gezellig borrelen. Discussiëren met een borrel erbij doen we namelijk zowel tijdens als na de debatavond. Bonaparte noemt zich niet voor niets een gezelligheids-debatvereniging. We bieden veel cursussen aan mensen die zich willen verbeteren en veel sociale activiteiten voor mensen die voor de gezelligheid lid zijn. Deze groepen overlappen ook voor een behoorlijk deel! Bonaparte debates in a nice building in the centre of Amsterdam. What makes us great is the combination of passionate debating and then a drink afterwards – although we also have discussions over drinks during the evening! Bonaparte calls itself a fun debating society for a reason. A lot of our training is provided to people who want to develop themselves and there are many social activities for people who joined for fun and the social aspects, and these groups do overlap! 


Individuele bestuursleden / Individual board members
Irene Graafsma – voorzitter / chair

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Research Master’s Psychology

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

The Royal Tenenbaums

Wat is je favoriete stelling? What is your favorite motion?

DK laat soldaten, nadat ze terugkeren van een oorlog, een pil nemen die hen de oorlog laat vergeten. This House would make soldiers, upon return from the battlefield, take a pill that lets them forget about the war.

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Toen de eerste propositie perongeluk een stelling over Aliens had voorbereid in plaats van over het basisinkomen. When first proposition accidentally prepped a motion on Aliens rather than a basic income for all

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Nee No

Illy van der Putten – secretaris / secretary

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Brain & Cognitive Sciences

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

The prestige

Wat is je favoriete stelling? What is your favourite film?

DK geeft zeer geavanceerde aritifcial intelligence dezelfde rechten als mensen. THW give highly advanced artificial intelligence the same rights as humans.

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Toen een van mijn juryleden begon over te geven tijdens mijn speech. When one of the judges started throwing up during my speech

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Absoluut niet Absolutely not

Tom Pouw, penningmeester

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Fiscaal recht Fiscal Law

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

Gladiator

Wat is je favoriete stelling? What is your favourite motion?

DK nationaliseert banken. THW nationalise banks

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Een lid kreeg eens de slappe lach, die voortduurde tot het einde van haar speech. One member got stuck in a laughing fit until the end of her speech.

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Nee No

Alexandra Klein- Commissaris Extern

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Rechtsgeleerdheid Law

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Wat is je favoriete stelling? What is your favourite motion?

Deze kamer verplicht ouders hun kinderen genderneutraal op te voeden. THW oblige parents to raise their children gender neutral.

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Toen we er na een heel debat nog niet achter waren gekomen wat de stelling precies betekende. When after an entire debate we still weren’t sure what the motion meant.

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Nee No

Ghislaine Umuhire – Commissaris Sociaal

Welke opleiding doe je? What degree are you enrolled in?

Rechtsgeleerdheid Law

Wat is je favoriete film? What is your favorite movie?

Blood diamonds

Wat is je favoriete stelling? What is your favourite motion?

Beauty pageants voor kinderen moeten verboden worden. Beauty pageants for children should be forbidden. 

Wat is je mafste/raarste debatervaring? What is your most odd/unusual debating related experience?

Ik debatteer nog niet lang genoeg om memorabele verhalen na te vertellen. I haven’t been debating long enough to have any memorable stories.

Zou je een vinger afsnijden om wereldkampioen te zijn? Would you cut off your finger to be world champion?

Nee No

Website | + berichten

Over de auteur

Hoofdredacteur Seventwenty author