Categorie Archief Nieuws

doorRoel Becker

[Nijmegen Open 2020] Steeds meer gewend aan online debatteren

Bron coverafbeelding: Holland.com

Op 19 december 2020 vond de eerste Nijmegen Online Open plaats. Het was geweldig om te zien dat het mooie Trivium weer een toernooi organiseerde, vooral omdat de vereniging de laatste jaren zeker zijn ups en downs heeft meegemaakt. Bovendien was het voor mij persoonlijk een bijzonder toernooi: Nijmegen is waar ik ben opgegroeid, begon te debatteren en de plek waar ik mijn eerste (en nu waarschijnlijk laatste) toernooi heb ge-CA’d.

Meer lezen
doorRoel Becker

Argumenten: Mensen moeten bij hun pensionering het volledige pensioen ontvangen

De volgende stelling was het onderwerp van debat in de tweede ronde van de Nijmegen Open 2020.

Infoslide: Een eenmalige pensioenbetaling is wanneer werknemers hun volledige pensioen ontvangen bij het begin van hun pensionering. Een gespreide pensioenbetaling is wanneer ze hun pensioen maandelijks krijgen uitbetaald.

Stelling: DK staat het werknemers toe om een ​​keuze te maken tussen een eenmalige pensioenbetaling en een gespreide pensioenbetaling.

Ronde 2 – Nijmegen Open 2020

Deze stellinganalyse is mede gebaseerd op de discussies en testen die zijn uitgevoerd binnen het CA-team van de Nijmegen Open: Fabian Beitsma, Gigi Gil, Hadar Goldberg, Lucy McManus, Parth Pandya, Marta Vasić & Roel Becker. Ik bedank alle co-CA’s voor hun harde werk. Uiteraard ben ik alleen verantwoordelijk voor eventuele fouten.

Meer lezen
doorRyoji Yoshisada

Argumenten: Zouden we inkomensverdelingsovereenkomsten toe moeten staan?

Let op: dit is een vertaling van het originele artikel in het Engels. Door de vertaling kan de toon veranderd zijn.

Op de Amsterdam Open 2020 werd de volgende stelling besproken:

Informatiedia: In het kader van dit debat is een inkomensverdelingsovereenkomst (in het Engels: Income Sharing Agreement, ISA) een contract waarbij een persoon geld van investeerders ontvangt. In ruil daarvoor nemen de investeerders beslissingen over hun carrièrekeuzes en behouden een deel van hun inkomen.

Stelling: Deze Kamer staat mensen toe om inkomensverdelingsovereenkomsten (ISA’s) te ondertekenen.

Amsterdam Open 2020 – Ronde 3

Als we deze stelling zien, zijn er twee conclusies waar we aan moeten denken.

  1. Is het toestaan ​​van een ISA gunstig of schadelijk?
  2. Is het toestaan ​​van een ISA legitiem of niet?

Deze stelling is een heel goed voorbeeld om in beide vragen te duiken.

1. Is het toestaan ​​van ISA gunstig of schadelijk?

Dit is een zogenaamde praktische clash; in de argumentatietheorie is het een waardeoordeel gebaseerd op consequentialisme. In dit raamwerk moet de propositie laten zien wat de gunstige gevolgen zijn (impact) en waarom ze waar zijn (mechanisme). Realistisch gezien hebben rijke mensen de investering in de eerste plaats niet nodig en degenen die voor de ISA zouden kiezen, zijn waarschijnlijk niet-rijke (relatief arme) individuen. Op basis van die karakterisering wil de propositie laten zien hoe het voor hen gunstig is om ISA’s te hebben. Bijvoorbeeld omdat arme mensen een investering kunnen krijgen via een ISA-aanbod, waardoor ze hun carrière kunnen ontwikkelen (zoals studeren in het hoger onderwijs of een startup beginnen). De hoogte van de investering en de mogelijkheid om een ​​manier te vinden om te bereiken wat ze willen, is waardevoller dan het niet hebben van een ISA-optie. Zonder ISA’s zijn er nog steeds openbare leningen maar het is onwaarschijnlijk dat de armen het geld kunnen lenen omdat ze moeten aantonen dat ze financieel in staat zijn om ze terug te betalen op basis van de huidige financiële status. Daarom is dit voordeel voor de armen uniek beschikbaar.

De oppositie wil aan de andere kant beweren dat ISA’s de schade eerder vergroten en waarom dit waarschijnlijker zijn. Voor degenen die geld nodig hebben, zal het bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk het risico zijn van het accepteren/negeren van de voorwaarden die aan de ISA zijn verbonden. Bijvoorbeeld, zelfs als ze kunnen studeren aan een universiteit door de ISA’s, kunnen zij zelf niet meer hun loopbaan besluiten en kunnen ze een grotere schuld hebben dan gewone leningen voor studenten, die hun verdere loopbaan kan vernietigen na het afstuderen. Waarom het contract oneerlijker is, kan ook verklaard worden door het analyseren van de prikkel van de beleggers en de omgeving waarin de overeenkomst is besloten. De meest waarschijnlijke stimulans van de beleggers is om het voordeel te maximaliseren voor het verkrijgen van arbeidskrachten en/of geld, want als er geen voordeel zou zijn, zou niemand hun geld willen riskeren. Dat wil zeggen, ze zouden proberen om

  1. Reclame voor de overeenkomst om het aantrekkelijk maken/minder oneerlijk te laten klinken,
  2. De slechte aspecten aan de onderhandelingstafel te verbergen,
  3. Druk op de armen opvoeren om het aanbod te nemen door te zeggen “als je niet deze kans grijpt, hebben we heel veel andere arme mensen die de voorwaarden wel accepteren.”

Zo kan de oppositie ook proberen te beargumenteren dat de ISA’s de armen waarschijnlijk naar een slechtere toekomst zullen leiden.

De praktische clash op basis van utilisme zal waarschijnlijk worden beoordeeld op basis waar er meer mechanismen zijn om de clash op de waarheid te winnen en die een grotere, realistischere of meer exclusieve impact heeft.

2. Is het toestaan ​​van ISA legitiem of niet?

Parallel aan de praktische dichotomie is er een clash vanuit het principiële perspectief. De principes die hierbij betrokken zijn, zijn deugdethiek en deontologie, waarbij we specifiek kijken naar respectievelijk a) de persoon die de handeling uitvoert en b) de handeling zelf. Het is belangrijk om te onthouden dat deze twee morele oordelen (geclassificeerd als het belangrijkste waardeoordeel in een parlementair debat) onafhankelijk zijn van hoe goed of slecht de gevolgen zijn.

Het principiële argument van de oppositie is om aan te tonen dat de onvermijdelijke voorwaarden die voortvloeien uit deze privéovereenkomst onwettig zijn. Het is bijvoorbeeld onwettig voor de staat om een ​​onderhandse overeenkomst toe te staan ​​1) wanneer deze gemakkelijk oneerlijk kan worden en 2) wanneer één van beide partijen niet volledig geïnformeerd is. Deze kunnen worden verklaard door te laten zien hoe waarschijnlijk het is dat de overeenkomst oneerlijk en ongeïnformeerd zal zijn. Bovendien kan de oppositie analogieën geven waarin privéovereenkomsten verboden zijn, zoals private drugshandelingen en prostitutie die waarschijnlijk oneerlijk zijn en waarbij niet iedereen geïnformeerd zal zijn over het risico. Een andere mogelijke voorwaarde is 3) wanneer het de lichamelijke autonomie van andere mensen aanzienlijk beperkt. De structuur van de ISA is zo dat rijke mensen andere mensen kopen om meer rijkdom/arbeid voor de toekomst te creëren. Deze fundamentele structuur is precies hetzelfde als slavernij, waarbij de rijken arbeid krijgen terwijl ze in ruil daarvoor de kosten garanderen van levensonderhoud (wat ironisch genoeg een investering kan zijn). Hoe geïnformeerde slaven ook zijn en hoe eerlijk een individuele slaaf ook gelooft dat het contract is, dit contract zelf is moreel niet toegestaan ​​omdat het de lichamelijke autonomie aanzienlijk ontneemt. Aangezien een onderhandse overeenkomst om slaaf te worden illegitiem is voor een overheid om toe te staan, is de stelling ook illegitiem . Evenzo, om de illegitimiteit aan te tonen, wordt het team verondersteld vast te stellen wanneer een bepaalde handeling fout is.

Vanuit de propositie zijn er twee mogelijke tactieken:

  1. Een defensief principe en framing-out,
  2. Een offensief principe om de illegitimiteit van de status quo aan te tonen.

Voor het eerste kunnen we laten zien hoe legitiem het is voor individuen om een ​​privécontract te sluiten, ongeacht de eerlijkheid. Het betalen van collegegeld voor particuliere universiteiten kan in sommige gevallen onevenredig duur zijn, maar het is een particulier contract dat bestaat als een legitieme keuze in de status quo. Tegelijkertijd kiezen sommige mensen blindelings voor hun academische carrière. Het feit dat mensen onzeker zijn over de toekomst (dat wil zeggen dat mensen niet geïnformeerd zijn over het resultaat van een keuze) betekent namelijk niet dat een privécontract illegitiem is. Evenzo kan het feit dat mensen niet goed geïnformeerd zijn, geen reden zijn om het privécontract te verbieden.

Bovendien kunnen de argumenten van de oppositie worden afgezwakt door de voorwaarden van ISA’s te behandelen in plaats van volledige toegang tot ISA’s te schrappen. Dit is handig omdat het uitgangspunt van de oppositie is dat oneerlijke/ongeïnformeerde ISA’s niet mogen worden toegestaan. Dit wil niet zeggen dat alle ISA’s illegitiem zijn. Door de echte problemen rechtstreeks aan te pakken, passen ISA’s namelijk perfect binnen hun principe. Bijvoorbeeld: a) de overheid beperkt oneerlijke ISA’s door toe te staan ​​dat oneerlijke voorwaarden met terugwerkende kracht worden geschrapt via civiele rechtbanken en b) ISA’s moeten worden opgesteld op een vel papier en alle informatie over de risico’s en opbrengsten worden daar opgeschreven. Hierdoor is er verantwoordelijkheid om zichzelf te informeren wanneer mensen willen dat er in hen wordt geïnvesteerd. Wat ik hier deed, is de argumenten van de oppositie afzwakken door de mogelijkheid te bieden om de factoren waar ze zich zorgen over maken te verwijderen.

De tweede manier, het offensieve principe, is effectief in de top half, omdat het een bewijslast op de oppositie legt om daarmee om te gaan. Dit argument wil zeggen dat het onwettig is voor de staat om de lichamelijke autonomie te beperken tot een willekeurige maatstaf van oneerlijkheid. Verschillende mensen hebben verschillende normen van eerlijkheid en de staat weet niet wat goed/slecht is voor individuen. Dit is de reden waarom de regering keuzevrijheid geeft om kansen te maximaliseren en bestaande opties te benutten. Dit is precies de reden waarom je geld mag lenen op eigen risico, evenals waarom je eigen keuze is om een sugar baby te worden en om rijkdom over de liefde te kiezen, zelfs als deze acties je uiteindelijk zou kunnen schaden. Dat wil zeggen, als zowel investeerders als degenen waarin geïnvesteerd worden, instemmen met het contract, is het volkomen legitiem voor de staat om het contract toe te staan. Wat de oppositie doet, is dat ze een paar carrière- en financiële keuzes geven, en dit is de inbreuk van de overheid op de voorkeuren van mensen.

Coverafbeelding bron: Peterson’s

doorMike Weltevrede

Socials tijdens de feestdagen in coronatijd

Bron coverafbeelding: TIME

Het einde van het jaar is in zicht. Een tijd waarin mensen gezellig samen (horen te) zijn en de feestdagen vieren. Ondanks dat het er dit jaar anders uitziet, laten wij natuurlijk alles wat gaande is de pret niet drukken. In dit artikel geven we tips om binnen jullie debatvereniging de feestdagen alsnog te vieren. We bespreken speciale debatstellingen, Kerstdiners en natuurlijk cadeautjes. Kortom: volop leuke dingen om te doen binnen de coronamaatregelen!

Heb je zelf nog leuk ideeën voor stellingen of activiteiten? Laat deze dan achter in de reacties onderaan dit artikel!

Meer lezen
doorDaan Spackler and Rob Honig

Zo maakt Lagerhuis+ scholierendebat beter

Bron coverafbeelding: DebatUnie

Nederland kent vele debatvormen. In deze nieuwe serie vertellen debaters jou waarom zij een bepaalde debatvorm het beste vinden. Deze keer: Lagerhuis+, speciaal voor het scholierendebat. Wil je meer lezen over hoe Lagerhuis+ werkt? Klik dan hier.

In de discussies over de beste debatvorm wordt nog wel eens de grootste groep debaters vergeten: scholieren. In het vak Nederlands wordt op honderden scholen een “debat” gedaan in de bovenbouw als schoolexamen. Je hebt het waarschijnlijk ook zelf ooit zo meegemaakt. Tot voor kort kozen docenten Nederlands voor de klassieke Amerikaans parlementaire opzet; meestal met 2 tegen 2 sprekers. In de afgelopen jaren wordt steeds vaker overgeschakeld op de debatvorm “Lagerhuis+” (een variant van het “World Schools Format”), ook in debatclubs.

Meer lezen
doorFabian Beitsma

Debatten over ouderschap

Bron coverafbeelding: Eckerd Connects

Ik ben Fabian, 23, en bijna afgestudeerd in de klinische psychologie. In de vierde klas van de middelbare school begon ik met debatteren, en het fascineerde me meteen. Debatteren bevat een combinatie van een competitief element, plus het ontwikkelen van vele vaardigheden als analytisch en kritisch denken, verwerkingssnelheid en abstract denken . Debatteren heeft mij naast deze intellectuele vaardigheden nog een stuk meer gebracht: part time werk als debattrainer voor politici, het maken van vele vrienden en kennissen en een accepterende omgeving voor LHBT’ers en identiteitsvorming.

Meer lezen
doorFabian Beitsma

Tiger Parenting: goed of slecht?

Bron coverafbeelding: New York Times

In dit artikel heb ik verschillende ouderschapsstijlen besproken en deze kennis zal ik nu toepassen op een stelling die vaak voorbij komt, namelijk:

Deze Kamer steunt Tiger Parenting.

Dit is een vorm van opvoeden waarbij de ouders hoge eisen stellen aan hun kind, maar ook belonen voor het behalen van een resultaat.

De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat het simpelste argument voor de stelling is dat Tiger Parents in een zekere zin autoritatieve ouders zijn. Ze stellen zowel hoge eisen, maar zijn ook betrokken en belonen voor goed resultaat. Dit zorgt dat het kind voldoende positieve bekrachtiging krijgt maar ook positieve cognitieve schema’s ontwikkeld als “ik kan alles bereiken als ik hard werk”. Ze zien de waarde in van moeite doen voor iets waar je pas op lange termijn een beloning voor krijgt (zoals het studeren voor een diploma), wat belangrijk is voor latere vaardigheden zoals financiële verantwoordelijkheid. 

Een argument tegen de stelling is dat ouders zich onvoldoende bewust zijn, of willen zijn, wanneer hun kind niet aan de hoge standaarden kan voldoen. Veel mildere vormen van ontwikkelingsstoornissen zoals een non-verbale leerstoornis of het Klinefeltersyndroom worden soms pas laat of zelfs nooit opgemerkt. Hierdoor worden kinderen gestraft voor het niet voldoende kunnen plannen of behalen van hoge prestaties. Door herhaaldelijk negatief bekrachtigd te worden zonder te begrijpen waar het probleem vandaan komt, ontwikkelen kinderen negatieve schema’s als “ik faal altijd”. Deze schema’s blijven niet alleen beperkt tot het leren, maar bepalen tevens hoe ze omgaan met sociale relaties en andere situaties.

doorGijs Weenink

Waarom is Beleidsdebatteren de beste debatvorm?

Bron coverafbeelding: NK Beleidsdebatteren

Nederland kent vele debatvormen. In deze nieuwe serie vertellen debaters jou waarom zij een bepaalde debatvorm het beste vinden. Deze keer: beleidsdebatteren. In het artikel legt Gijs Weenink je uit wat beleidsdebatteren precies is.

Mijn naam is Gijs Weenink. Ik ben oprichter van de Tilburgse Debatvereniging Cicero in 1991, de Nederlandse Debat Vereniging in 1993 (de voorloper van de Nederlandse Debatbond), het Nederlands Debat Instituut in 1997 en de DebatAcademie in 1999. In 1995 won ik met Frank van der Salm het 5e Nederlands Kampioenschap Beleidsdebatteren en ben daarna toegetreden tot het Comité van Aanbeveling. In 1993 heb ik het vak Beleidsdebatteren aan de Universiteit van Leiden bij Taalbeheersing gevolgd. Ook bij Bestuurskunde in Enschede en bij vele hogescholen was jarenlang het vak Beleidsdebatteren te volgen. In 1995 (Cork) en 1997 (Athene) heb ik deelgenomen aan het WK Debatteren. Met de DebatAcademie heb ik 2.500 Lagerhuisdebatten mogen leiden met 250.000 deelnemers in 21 landen van Europa. Daarnaast heb ik ongeveer 2500 debat- en speechtrainingen gegeven aan 25.000 deelnemers. Ik heb drie boeken geschreven; één over debatteren in organisaties (Durf te kiezen, april 2018), een boek over crisis en leiderschap (Never waste a good crisis, april 2020) en één boek, samen met Richard Engelfriet, over online vergaderen en presenteren (Ben ik in beeld?, mei 2020).

Meer lezen
doorMike Weltevrede

Tabworkshop: Interview met Tatjana Stanic

Op 24 oktober 2020 organiseerde de Nederlandse Debatbond een tabworkshop, gehouden door Marthe Wijfjes. Tot op heden heeft Marthe meer dan 30 competities getabbed. Ze heeft alle Nederlandse debatverenigingen (behalve ESDA Chronos) minstens één keer bijgestaan ​​door hun toernooien te tabben. Internationaal maakte Marthe deel uit van het tabteam van Novi Sad EUDC 2018 en ze heeft de meeste grote online competities op het vasteland van Europa getabbed.

Eén van de deelnemers aan de tabworkshop was Tatjana Stanic. Ze was zo vriendelijk om mee te doen aan een interview over haar ervaringen met de tabworkshop. Toen we haar vroegen om zichzelf te omschrijven, zei ze het volgende:

Tatjana worstelt meestal met het beantwoorden van de simpele vraag “Waar kom je vandaan?”. Ze is namelijk geboren in Servië, bracht haar vroege jeugd door in Rusland, verhuisde terug naar Servië en verhuisde vervolgens naar Hongarije en dit alles voordat ze zelfs naar de middelbare school ging. Helaas maakte op geen van deze plaatsen debatteren een deel uit van het onderwijssysteem. Het bleef iets dat ze van verre bewonderde. Haar laatste verhuizing was naar Maastricht om aan een ​​MSc aan de Bedrijfskundefaculteit te beginnen. Gelukkig had Maastricht wel een debatclub: Rhetorica. Tatjana is iets meer dan een jaar geleden lid geworden en vindt het er geweldig.

V: Waarom heb je besloten om deel te nemen aan de tabworkshop?
A: Tabben is altijd een mysterieus iets voor mij geweest. Ik ben nieuwsgierig geweest maar ik heb nooit geweten hoe het werd gedaan. Dus ik wilde het leren! Bovendien zijn er slechts een beperkt aantal tabbers in Nederland en aangezien we niet weten hoelang ze nog doorgaan, wilde ik zeker weten dat we in ieder geval een tabber hebben voor ons eigen toernooi.

V: Ik kan me voorstellen dat je veel vragen had en veel dingen wilde leren. Wat was het meest waardevolle stukje kennis dat je oppikte?
A: Marthe heeft het hele proces van tabben heel duidelijk uitgelegd. Ze nam ons er stap voor stap doorheen alsof het een echt toernooi was. Dit, gecombineerd met de interactiviteit van de workshop, betekende dat ik een heel duidelijk beeld kreeg van wat er in het algemeen gedaan moet worden en welke taken een tabber op zich moet nemen. Ik realiseerde me dat er eigenlijk veel meer aan de hand is dan ik dacht, maar nu weet ik hoe alles aansluit bij de specifieke onderdelen van het organiseren van een toernooi.

V: Welke eigenschappen denk je dat een tabber zou moeten hebben en denk je dat je die hebt?
A: Een tabber moet de touwtjes in handen hebben en misschien zelfs een luide stem hebben (of een militaire stem zoals een medelid van Rhetorica het noemt) om de orde in de tabkamer te behouden. Eén van de dingen die ik leuk zal vinden aan tabben, is eigenlijk de rommeligheid ervan; als de hel losbarst en iedereen begint te schreeuwen, moet een tabber erop vertrouwen dat hij/zij/hun het kan repareren en een soort innerlijke rust hebben. Ik geloof dat ik dat kan.

V: Ga je als resultaat van deze workshop een aantal toernooien tabben?
A: Absoluut! Marthe bood aan om ons mee te nemen naar een toekomstig toernooi waar ze zal tabben om de opgedane kennis echt in de praktijk te brengen. Dat lijkt me echt gaaf, dus ik ga zeker op dat aanbod in!

V: Bedankt voor het interview, Tatjana! Heb je nog een laatste opmerking?
A: Ik denk dat de workshop goed georganiseerd en grondig was; het omvatte vrijwel alles. Ik wil herhalen dat de mogelijkheid om naast Marthe op een toernooi te tabben een cool idee is dat erg handig zal zijn.

Kon je niet bij de workshop zijn maar wil je hem toch zien? Het zal binnenkort op ons YouTube-kanaal verschijnen, dus houdt dat in de gaten.

Bron coverafbeelding: https://wallpaperaccess.com/tabby-cat

doorJonathan Kellogg

Waarom is WSDC de beste debatvorm?

Bron coverafbeelding: DebatUnie

Nederland kent vele debatvormen. In deze nieuwe serie vertellen debaters jou waarom zij een bepaalde debatvorm het beste vinden. Deze keer: WSDC. Wil je meer lezen over hoe WSDC werkt? Klik dan hier.

Ik ben Jonathan Kellogg, een oud DSDC-debater. Inmiddels studeer ik aan LUC (ik ben me bewust van het cliché). Als schoolie heb ik mee gedaan aan talloze WSDC-format toernooien in zowel het Nederlands als Engels. Verder heb ik ook deelgenomen aan tal van BP toernooien. Ik betwijfel of er een objectief “beste” debatvorm bestaat; het is grotendeels een kwestie van persoonlijke preferenties. Maar het WSDC-format is onder studenten wel één van de meest ondergewaardeerde formats en verdient meer aandacht dan het op dit moment krijgt.

Meer lezen