Categorie Archief Bondsnieuws

doorNederlandse Debatbond

Gezocht: country rep Euros Council [UPDATE]

UPDATE (10 juli): Rob Honig is benoemd als Nederlandse vertegenwoordiger in Euros Council. Rob vervulde deze functie ook vorig jaar en hij was nauw betrokken bij Worlds Council dit jaar. Zijn ervaring en intensieve kennis van de materie zal hij inzetten om de belangen van Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, waaronder op het punt van de lopende hervormingsprocessen over eligibility.

Tijdens de afgelopen Bondsraad heben verenigingen besloten om het Bondsbestuur de country rep te laten kiezen. Daarom zijn wij op zoek naar de persoon die Nederland wil vertegenwoordigen tijdens Euros Council.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

Fanatieke juryleden tijdens de eerste accreditatiesessie

De eerste juryaccreditatie is nu nog bezig. De deelnemers zijn bijna klaar met de test. Zoals je ziet zitten ze flink te zweten!

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

Aankondiging derde Bondsraad

De derde Bondsraad van de Nederlandse Debatbond zal plaatsvinden op 2 juli 2009. Tijdens deze Bondsraad zal in ieder geval beslist worden over het toestaan van BP als debatvorm voor het NK Debatteren, de toewijzing van het NK 2010 en de toekomst van de Nederlandse Debatranking. De lokatie zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

Schrijf je in voor de eerste accreditatiesessie voor juryleden!

Op de Bondsraad is gisteren aankondigd dat de eerste jury-accreditatiesessie wordt gehouden op 29 mei om 19.30 in Rotterdam.

Wat kan je verwachten?

De accreditatiesessie zal een kleine drie uur duren. We beginnen met een jurytraining door Marc Roels en Victor Vlam. Vervolgens krijgen de deelnemers een debat op video te zien. Als afsluiting krijgen zij hun examen. Dit bestaat uit een theoretische toets (hoe goed ken je de regels van het debat?) en een inzichtstoets (hoe goed kan je de regels toepassen?). Voor de inzichtstoets moeten deelnemers het debat jureren dat zij hebben gezien. De uitslag is daarbij ondergeschikt aan de motivering.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

Tweede Bondsraad: wat is besproken?

Gisteren vond in Amsterdam de tweede Bondsraad plaats! Alle aangesloten verenigingen waren aanwezig, behalve EDS en UDS die geen afgevaardigde of plaatsvervanger daarvan konden leveren.

Verslag van het Bondsbestuur

Het Bondsbestuur heeft laten zien waar het mee bezig is geweest de afgelopen tijd.

  • De nieuwe website is online!
  • De alumniborrel had een opkomst van zo’n 30 man en was daarmee een succes!
  • Het eerste alumnitoernooi wordt gehouden waarschijnlijk in juni.
  • Er is veel overleg geweest met nieuwe debatverenigingen en debatorganisaties om toe te treden tot de Debatbond, mits er instemming is van de Bondsraad.
  • De eerste nieuwsbrief wordt op korte termijn gestuurd naar alle leden van de Debatbond.
  • Er is een sponsorpakket gemaakt waarmee sponsoren kunnen worden binnengehaald het komende jaar.
  • De ledenadministratie, bestaande uit zo’n 600 man, is grotendeels compleet.
  • De eerste accreditatiesessie voor juryleden is gepland op 29 mei; het nieuwe handboek is uitgedeeld en te lezen op deze website.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

Welkom op de nieuwe website!

De tweede bondsraad zit er alweer op! We vonden dat een mooi moment om de nieuwe website te lanceren. Met deze nieuwe site hopen we professionaliteit uit te stralen en het makkelijker te maken voor mensen om informatie te vinden.

Zo is een groot deel van de informatie gerangschikt per doelgroep. Op de voorpagina centraal onderin staan nu links naar pagina’s naar die doelgroepen. Steeds meer mensen zien de Debatbond als het centrale informatiepunt. Iedereen – van scholieren tot alumni – vindt nu snel informatie op maat. In de komende periode zal regelmatig nieuwe informatie op de site worden gezet.

We horen graag wat jij van de site vind! Neem gerust contact met ons op om het te vertellen

doorNederlandse Debatbond

Juryleden gezocht voor ROC debattoernooi

Ook dit jaar wordthet ROC debattoernooi georganiseerd door het Nederlands Debatinstituut, welke plaats zal vinden op 3 april. Een uniek toernooi voor MBO studenten. Meer info is te vinden op www.debatinstituut.nl/roc.

Het NDI is nog op zoek naar juryleden. Heb je zin om daar te gaan jureren, meld je dan aan bij marc.roels@debatbond.nl.

doorNederlandse Debatbond

Eerste Bondsraad een feit

Vertegenwoordigers van zeven debatverenigingen, die tezamen meer dan 500 wedstrijddebaters vertegenwoordigen waren op vrijdag 21 november 2008 in Tilburg aanwezig.

In een productieve sfeer, waar elke debatvereniging aan bijdroeg, zijn belangrijke besluiten genomen om de Debatbond goed van start te laten gaan.  Hiermee is het officieel: de Nederlandse Debatbond kan de belangen van de wedstrijddebaters in Nederland gaan dienen.

Meer lezen

doorNederlandse Debatbond

Bestuursleden gezocht

De Nederlandse Debatbond is de bond voor sportdebaters. De bond is een vereniging van alle sportdebaters en behartigt de belangen van debaters, genereert sponsorgelden en genereert meer PR-aandacht op landelijk niveau voor de debatsport.

In het afgelopen jaar hebben Marc Roels en Daniël Schut achter de schermen druk overleg gevoerd om de statuten van de Nederlandse Debatbond rond te krijgen. In het seizoen 2008 – 2009 is het dan eindelijk zo ver: de Bond staat!

Meer lezen