Over ons

De Nederlandse Debatbond (NDB) stelt zich als doel het wedstrijddebat te bevorderen en ondersteunen in Nederland. Als nationaal overkoepelend orgaan vertegenwoordigt de NDB ongeveer 1.000 leden waarvan de meesten lid zijn van één van de debatverenigingen die Nederland rijk is. Door partnerships aan te gaan, media-aandacht te generen, dienst te doen als platform voor overleg, beleidsondersteuning en door het organiseren van besluitvorming, poogt de NDB het wedstrijddebat in Nederlands constant zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren.

Wedstrijddebat is nuttig

We werken vanuit de oprechte overtuiging dat het wedstrijddebat een waardevolle bezigheid is. Door te debatteren worden alle elementen van overtuigende mondelinge communicatie ontwikkeld. Daarbij kan gedacht worden aan presentatie-, argumentatie- en luistervaardigheden. Daarnaast stimuleert het debat een kritische denkhouding en draagt het bij aan de verbreding van het maatschappelijk referentiekader van de beoefenaars. De jongeren (van scholieren tot jonge professionals) die vooral het wedstrijddebat beoefenen worden dan ook gezien als de leiders van de toekomst.

Veel toernooien en evenementen

Uit naam van de Nederlandse Debatbond worden jaarlijks, in samenwerking met de lidverenigingen, tientallen debattoernooien georganiseerd, waaronder het Nederlands Kampioenschap Debatteren (NK). Het NK is jaarlijks het meest prestigieuze debattoernooi in Nederland, dat traditiegetrouw aan het einde van het seizoen wordt georganiseerd.

Nederlandse debaters vertegenwoordigen de NDB ook regelmatig in het buitenland. En niet zonder succes. Nederlandse teams zijn bijvoorbeeld twee maal wereldkampioen geworden en vijf maal Europees kampioen. Wanneer zij niet het toernooi wisten te winnen, wisten ze het wel ver te schoppen in de finalerondes. Met die prestaties loopt Nederland voorop in Europa en de wereld.

Aandacht van de media

Het wedstrijddebat heeft een steeds belangrijker wordende functie in de maatschappij. Met behulp van de media draagt de NDB die boodschap uit. Het doel is niet alleen om het publiek te informeren maar ook om hen te enthousiasmeren. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor de prestaties van Nederlandse debaters op Europese en Wereldkampioenschappen. Dankzij ondermeer De Telegraaf, Trouw, RTL Nieuws en nrc.next leeft het debat nog meer dan voorheen!

Maatschappelijke partners

Omdat je samen meer bereikt, slaat de NDB de handen ineen met meerdere partijen, van sponsors tot maatschappelijke partners. Op die manier kan niet alleen samen het wedstrijddebat versterkt worden, maar wordt ook de kracht van het debat gebruikt om maatschappelijke problemen op te lossen. De NDB organiseert regelmatig bijeenkomsten om alle verschillende partijen in haar netwerk, de leden, de sponsors en de partners, bij elkaar te brengen. Daarnaast is de Nederlandse Debatbond aangesloten bij internationale organisaties zoals de European Universities Debating Council (EUDC) en de World Universities Debating Council (WUDC). Ook is de Debatbond aangesloten bij NJR (voormalige Nationale Jeugdraad) als lidorganisatie. Hiermee ondersteunt de Debatbond de doelen van de NJR, namelijk streven voor jongerenparticipatie en het behartigen van de belangen van jongeren in Nederland.

De Nederlandse Debatbond vervult sinds de oprichting in 2008 een centrale rol binnen het streven naar nog meer Nederlands succes. De vaardigheden die bij het wedstrijddebat komen kijken worden door steeds meer mensen eigen gemaakt, en de NDB probeert dat te allen tijde te faciliteren.