Bondsbestuur

Het huidige bestuur van de Nederlandse Debatbond bestaat uit vier bestuursleden. Op deze pagina wordt uitgelegd welke functie ieder bestuurslid vervuld en voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is. Indien u in contact wilt komen met één van de bestuursleden, kunt u mailen naar info@debatbond.nl of naar hun persoonlijke e-mailadressen.

Tom Pouw – Voorzitter
Tom is de voorzitter van de Nederlandse Debatbond. Naast de algemene voorzitterstaken houdt Tom zich binnen het bestuur vooral bezig met de relaties met individuele besturen van debatverenigingen alsmede sociale cohesie binnen de debatgemeenschap. Hij blijft in dialoog met besturen om te zien wat er goed gaat bij de vereniging, wat er beter kan, en hoe de Debatbond daarbij kan helpen. Ook organiseert hij de Besturendag tweemaal per jaar. Voor de sociale cohesie wil hij meerdere evenementen organiseren, zoals een voetbaltoernooi, spelletjesavond of een barbecue.

Tom heeft de master Indirecte Belastingen gevolgd aan de VU Amsterdam en werkt op dit moment als belastingadviseur bij KPMG Meijburg. Hij is lid van ASDV Bonaparte.

Heb je een vraag voor Tom? Mail dan naar voorzitter@debatbond.nl.

Fenna ten Haaf – Penningmeester
Fenna is de penningmeester van de Nederlandse Debatbond. Zij is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Fenna zal zich daarbuiten vooral bezighouden met het ondersteunen van verenigingsbesturen en leden door het schrijven van handleidingen op allerlei gebieden, alsmede ondersteuning bij ledenwerving. Bovendien is zij ook betrokken bij de PR, sociale activiteiten en training & development.

Fenna volgt de Master Business Analytics and Quantitative Marketing (Econometrics and Management Science) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is lid van de Erasmus Debating Society.

Voor vragen aan Fenna kan je mailen naar penningmeester@debatbond.nl.

Mike Weltevrede – Secretaris
Mike is de secretaris van de Nederlandse Debatbond. Naast de administratie is Mike verantwoordelijk voor de communicatie naar leden en externen. Zo houdt hij niet alleen de mailbox bij, maar ook de website (en de vertaling hiervan in het Engels). Om de maand stuurt hij een nieuwsbrief uit naar de leden van de Nederlandse Debatbond. Daarnaast is Mike verantwoordelijk voor transparantie van de Debatbond naar individuele leden toe. Hij zorgt hier onder andere voor door aanwezigheid op debattoernooien en binnen zijn functie als hoofdredacteur van SevenTwenty. Mike is ook persoonlijk verantwoordelijk voor de Dutch Debating League, welke nieuw leven wordt ingeblazen.

Mike volgt de Master Econometrics and Mathematical Economics aan Tilburg University. Hij is lid van T.D.V. Cicero en werkt op dit moment voor het Detecting Financial Crime departement van ABN AMRO.

Mike is via e-mail te bereiken via secretaris@debatbond.nl.

Axel Hirschel – Algemeen bestuurslid
Axel is één van de algemeen bestuursleden van de Nederlandse Debatbond. Zijn doel, samen met Gigi, is het onderzoek doen naar de huidige status van de Nederlandse debatgemeenschap en wat zij nodig heeft. Door deze data gaan zij het beleid concretiseren. Ten slotte is Axel ook het aanspreekpunt voor de PR om de Debatbond het gehele jaar door te laten zien.

Axel heeft Data Science gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment is hij werkzaam als Data Scientist bij Aegon. Hij is lid van ASDV Bonaparte.


Contact opnemen met Axel doe je via axel@debatbond.nl.